Vår vision och våra målsättningar

Vår vision är att vi vill vara med och utvecklas tillsammans med er. Det är vår drivkraft i alla våra kundsamarbeten och med våra medarbetare!

 

Vårt viktigaste mål i våra kundsamarbeten är att företagen ska bli mer lönsamma och utvecklas mot ägarens målsättningar. Det kan vi uppnå genom att vi skapar mervärden utöver arbetet med att sköta redovisningen.

Detta innebär att vi förutom löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer även tar på oss rollen att skapa rapporterings- och uppföljningssystem så att det är möjligt att mäta utvecklingen i kundens affärsverksamhet.

Vår affärsidé är att skapa trygghet och möjligheter hos lokala företagare. Personligt, affärsmässigt och genom engagerade medarbetare skapar vi förståelse för hur redovisning och lönsamhetsstyrning påverkar våra kunders utveckling.

Vår kompetens – er framgång

Vi har bred kompetens inom ekonomiområdet som täcker in såväl redovisning, lön, skatter, resultatanalys och prognosuppföljning. Detta kombinerar vi med vår erfarenhet inom affärsutveckling, organisationsutveckling och ledarutveckling.

Fatta rätt beslut

Vi är bryggan mellan den operativa verksamheten och ledningen i företaget. Det är många företagsledare som inte pratar ”ekonomiska” och därför anstränger vi oss för att översätta det till ett språk som alla förstår.

Extern ekonomiavdelning

För att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning så arbetar vi i team som skräddarsys utifrån vad uppdraget kräver. Vi är övertygade om att alla företag – stora som små – utvecklas av att ha tillgång till samma kompetens som finns på större ekonomiavdelningar.