– Vi bryr oss på rikt´!

 

Trygg lönsamhetsstyrning, personlig bokföring och redovisning

EkonomiNord erbjuder företag och företagare alla de tjänster som behövs för att leda och utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt mot uppsatta mål.

Så här blir du kund hos oss
EkonomiNord, Bokföring Umeå, Redovisningsbyrå Umeå

 

 

Våra kunder berättar

 

 

Brännland cider, EkonomiNord

Kittelfjäll Utveckling

”EkonomiNord är inte bara vår ekonomiavdelning utan kompletterar ekonomifunktionen genom att vara vår administrativa funktion som hjälper oss med allt från att hantera bidragsansökningar till att sköta tillståndsärenden" säger Roger Vikström.

Läs mer...
Sjöbris, EkonomiNord

Sjöbris (Älvsbryggan AB)

-Ekonominord har snabb och tydlig uppföljning med löpande rapportering och rådgivning, vilket är jätteviktigt så att vi kan känna oss trygga i hur vi ska driva verksamheten.

Läs mer...

Legendary Gym

"Vi fick ett varmt och bra mottagande av vanliga människor, en avslappnad miljö där vi kände att vi hittat hem till vår ekonomiavdelning. EkonomiNord hjälper oss med så mycket mer än den löpande redovisningen" säger Emma Edeljung

Läs mer...

Våra tjänster


Trygg lönsamhetsstyrning och personlig redovisning

Vår målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv växer

Lönsamhetsstyrning

Vi strukturerar din redovisning och företagsekonomi så det blir enklare att analyser vad som går bra och vad som behöver förbättras. Tillsammans med företagsledaren skapar vi handlingsplaner för ökad lönsamhet.

Bokföring

Vi sköter din bokföring på ett effektivt sätt genom att använda moderna lösningar. Vi kan göra hela bokföringsjobbet eller hitta bra rutiner för att avlasta dig med vissa delar. Det viktiga är att vi hittar ett sätt som är smidigt och tryggt för dig som kund.

Bokslut och deklaration

Vi upprättar bokslut, årsredovisningar, bolagsdeklarationer och ägarnas privata deklarationer. Vi ser till att boksluten blir klara så tidigt som möjligt för att ge företagsledaren information och beslutsunderlag för kommande räkenskapsår.

Affärsutveckling

Vi hjälper dig att komma igång med aktiviteter för att utveckla din verksamhet. Det kan till exempel vara att skapa affärsplaner, skapa nya uppföljningsrutiner, ta fram budgetar och prognoser eller genomföra en organisationsutveckling.

 

Våra medarbetare berättar

 

 

EkonomiNord

- Det är nära till ett snabbt beslutsfattande här på EkonomiNord. Jag kan gå till mina chefer och få direkt respons och det gör att det känns mindre hierarkiskt. Det är inspirerande att vi driver på utvecklingen med digitaliseringen för att få mer tid för rådgivning åt kunderna.

Jenny Rimflo

EkonomiNord

- Här på EkonomiNord kan man vara sig själv och säga vad man tycker och tänker. Man får mycket feedback av både ledningen och av kollegor för att vi vill, och får, vara med att påverka företaget.

Åsa Engström

Nyheter

 

 

Medarbetar- programmet utvecklar EkonomiNord

Medarbetarprogrammet hos EkonomiNord, som nu är halvvägs, är ett av de roligaste uppdrag jag har just nu. SHIFT Education vill jobba med företag som är kloka och i framkant både inom sina kompetensområden som i företagandet.

EkonomiNord och Girls in Sport utvecklar sitt samarbete

Närings- och Idrottslivet har mycket att lära av varandra när det kommer till jämställdhet och inkludering. Ekonominord förlänger därför sitt samarbete med den ideella organisationen Girls in Sport.

Anmälan om verklig huvudman

2015 antog Europaparlamentet sitt fjärde penningtvättsdirektiv för att förebygga finansiering av terrorism, ett direktiv som har införts eller kommer införas i samtliga EU länder. Detta penningtvättsdirektiv ligger till grund för den nya lag som trädde i kraft 1 augusti i år och omfattar mer än 800 000 juridiska personer i Sverige.

Realsprint använder EkonomiNord som extern ekonomiavdelning

Den digitala transformationen håller på att förändra hela vårt samhälle. För att möta utmaningarna krävs ofta nya affärsmodeller, nya tjänster och nya processer.