Löpande bokföring

Många företagare tycker att det är svårt och tidskrävande med bokföring men med de digitala lösningar som finns idag kan det både gå snabbare och enklare. Med vår hjälp kan du få bokföringen rätt utförd med en så liten insats som möjligt.

Grunden i företagets ekonomi är att den löpande bokföringen är rätt och att den görs i närtid. Som företagare är det lätt hänt att både kostnader och intäkter släpar efter och hamnar på fel månad. Med en felaktig bokföring blir det svårt att avgöra om du har tillräckligt med pengar för att betala löner, skatter och leverantörer i tid. Därför är det viktigt att ha ordning och reda i den löpande bokföringen.

Oavsett om du vill att vi ska sköta all bokföring eller enbart vissa delar kommer vi se till att din ekonomi är i ordning så att du kan ägna din tid till de saker som betyder mest för dig och ditt företag.

 

Hos oss kan du få hjälp med

  • Löpande bokföring
  • Fakturering och kundreskontra
  • Leverantörsreskontra och betalningsuppdrag
  • Betalkort- och kvittohantering
  • Löneadministration
  • Upprättande av skattedeklarationer
  • Månadsrapportering med grafiska modeller

 

Det ska vara enkelt att göra rätt 

Vi erbjuder digitala molnbaserade tjänster som förenklar för dig och ditt företag och all data och information flyttas automatiskt mellan våra olika system.

I vår nya kundportal, EkonomiNord Online, hittar du alla dina dokument och här sker också all vår kommunikation på ett GDPR-säkert sätt.

Bokföringsprogrammet heter Fortnox och tillsammans med dem har vi hittat effektiva rutiner som underlättar för dig.

I Oxceed skapas finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal så att du enkelt får en ekonomisk överblick i realtid. 

Leverantörsfakturor skickas direkt in i bokföringsprogrammet. Du godkänner dem i din mobiltelefon eller dator och betalningen sker automatiskt.

Kundfakturor skapar du enkelt i systemet. När du skickat fakturan till din kund är det bara att vänta på inbetalningen. Vi bokför den samt skickar eventuella påminnelser och krav.

Vid varje inköp fotograferar eller mejlar du kvittot direkt in i bokföringsprogrammet. Detta kan du göra i både mobil- och webbversionen av programmet.

 

Vi behöver behörighet för att utföra vissa ärenden

Skatteverket
Vi behöver vara registrerade deklarationsombud på Skatteverket för att din moms, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer ska kunna lämnas in.
Vi kan även vara deklarationsombud för dig som privatperson och lämna in din K10-bilaga eller hjälpa dig med din privata deklaration.

Din företagsbank
Vi behöver också behörighet till dina konton på din företagsbank för att din redovisningskonsult ska kunna se transaktioner och registrera betalningar av leverantörsfakturor, löner och skatter.