LÖPANDE BOKFÖRING

Många företagare tycker att det är svårt och tidskrävande med bokföring men med de digitala lösningar som finns idag kan det gå både snabbare och enklare. Med EkonomiNords hjälp så hittar vi ett effektivt sätt att få bokföringen rätt utförd.


Grunden i företagets ekonomi är att den löpande bokföringen är rätt och att den görs i närtid. Som företagare är det dock lätt hänt att både kostnader och intäkter släpar efter och hamnar på fel månad. Det gör att ditt resultat kan se sämre ut än vad det egentligen är vissa månader och tvärt om andra. Med en felaktig bokföring blir det också svårt att göra en likviditetsprognos dvs avgöra om du har tillräckligt med pengar för att betala löner, skatter och leverantörer i tid. Många företagare väljer därför att låta oss sköta bokföringen åt dem.

Oavsett om du vill att vi ska sköta all bokföring eller enbart vissa delar så kommer vi se till att din ekonomi är i sin ordning. Med hjälp av automatiserade och digitaliserade program förenklar vi bokföringen så att du kan använda din tid till de saker som betyder mest i ditt företag. Skanning och tolkning av leverantörsfakturor sker tex automatiskt i bokföringsprogrammet Fortnox och du behöver bara enkelt attestera dem i en app i din mobiltelefon. Betalning och avstämning på leverantörsfakturorna sker automatiskt via bankfiler mot de flesta affärsbankerna. Även kvitton fotas med mobiltelefonen och läggs in i samma program. På så sätt har du allt samlat på ett ställe med en tydlig översikt. I rapporteringsverktyget Oxceed skickar vi dig grafiska ekonomiska rapporter som är lätta att förstå. Förutom att det är enkelt och säkert med digitalisering sparar det också tid för dig och för oss och en tidsbesparing för oss innebär en mindre kostnad för dig. 

Hos oss kan du få hjälp med:
  • Löpande bokföring
  • Fakturering och kundreskontra
  • Leverantörsreskontra och betalningsuppdrag
  • Betalkort- och kvittohantering
  • Löneadministration
  • Upprättande av skattedeklarationer
  • Månadsrapportering med grafiska modeller

Digital redovisning

De senaste tio åren har vi inriktat vår utveckling av redovisningssidan till att erbjuda moderna digitala lösningar som förenklar för kunden samtidigt som de ger möjlighet att hålla redovisningen aktuell i realtid.

Fortnox är ledande i Sverige när det gäller molnbaserad redovisning för små och medelstora företag. De har ett komplett redovisningssystem där det är möjligt att införa digitala och automatiska lösningar tack vare deras olika integrationer med andra program. En viktig del är att olika system kan prata med varandra och då är integrationer mellan programmen nödvändiga. Integrationer är en brygga mellan olika system och program och dessa bryggor gör att olika data och information automatiskt kan flyttas från ett system till ett annat. På detta sätt får vi enkelt in information från t ex kassaregister, webbshopar eller andra affärssystem rakt in i Fortnox bokföringsprogram via integrationen.

Av den anledningen har vi varit byråpartner med Fortnox i snart 10 år och med hjälp av deras integrationer och våra rutiner kan vi hitta effektiva och tidsbesparande redovisningslösningar för båda parter i kundsamarbetet. På detta sätt kan våra kunder ägna mer tid till sin kärnverksamhet och vi ägnar vår tid åt att skapa ökad kontroll och lönsamhet.

En digital redovisning ger möjligheten till våra kunder att alltid ha koll på det aktuella ekonomiska läget för företaget. Det är något vi vill uppnå eftersom vi på så sätt kan leverera bra beslutsunderlag på dagsfärska ekonomiska rapporter.
 

Leverantörsfakturor

Tillsammans ser vi till att leverantörernas fakturor skickas direkt in i bokföringsprogrammet, antingen som e-faktura, via e-post eller via en inskanningscentral. Fortnox tolkar fakturorna så att de kan bokföras automatiskt och sedan godkänner du dem i Fortnox app i din mobiltelefon eller dator. Vi skapar därefter betalfiler så att betalning sker på förfallodagen och sedan bokförs betalningen automatiskt. Bankintegrationen gör att utbetalningen från banken automatiskt matchas mot leverantörsfakturan vi enkelt kan bokföra den.

Kvittohantering

Vid varje inköp fotograferar eller mejlar du kvittot direkt in i bokföringsprogrammet. Beroende på vad du handlat väljer du kostnadskategori och kontrollerar summorna och sen sparar du kvittot. Allt detta kan du göra i både mobil- och webbversionen av programmet. Om det är ett komplicerat underlag fixar vi en koppling med leverantören, eller så bygger vi en specifik mall. Det ska vara enkelt att göra rätt. Om du vill att vi fixar vi bokningen av de svåra underlagen så gör vi naturligtvis det.

Kundfakturering och inbetalning

Dina egna kundfakturor skapar du enkelt i systemet. När du skickat fakturan till din kund är det bara att vänta på inbetalningen. Bankintegrationen gör att inbetalningen till banken automatiskt matchas mot kundfakturan och vi enkelt kan bokföra den samt skickar eventuella påminnelser och krav.

Vi behöver även behörigheter för att kunna utföra dina ärenden hos:

 Skatteverket

Din redovisningskonsult och en av hens kollegor behöver vara registrerade deklarationsombud på Skatteverket för ditt företag så att moms, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer kan lämnas in. Vi är dessutom oftast deklarationsombud för dig som privatperson så att vi kan lämna in din K10-bilaga eller hjälpa dig med din privata deklaration.

Din Företagsbank

Vi behöver behörighet till dina konton på din företagsbank för att din redovisningskonsult ska kunna se transaktioner och registrera betalningar av leverantörsfakturor, löner och skatter.

Klicka på "Fortnox" logo för att läsa mer...

 

Kundcase

Legendary Gym EkonomiNord = ett starkt samarbete

Emma Edeljung och Lars Abrahamsson driver Legendary Gym I Dragonens källare där bland annat Schlagerklubben huserade förr. Verksamma i en konkurrensutsatt marknad berättar de om sin affärsidé och samarbetet med EkonomiNord. 

Läs mer och se video

Vän i Umeå tar tillvara på den utbredda ”främlingsvänligheten”

Vän i Umeå startades för 9 år sedan på ett café av några som ville göra en insats för personer som nyligen kommit till Sverige. Idén var främst att hjälpa till med praktiska saker som boende och kontakter med myndigheter. 

Läs mer om Vän i Umeå