Bokslut & deklaration

"Gör aldrig bokslut och deklaration själv om du inte har rätt utbildning och rätt programvara. Företagare som gör egna bokslut gör dessvärre ofta fel vilket kan leda till omfattande straffavgifter. Låt oss upprätta bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration för att slippa obehagliga överraskningar vid revision och förfrågningar från Skatteverket. Vi kan även göra din privata deklaration."


Bokslutsarbetet börjar när det är två månader kvar på kalenderåret. Då träffas vi för en skatte- och resultatplanering. Tillsammans gör vi en analys av de tio första månadernas resultat samt en prognos för de sista två. Utifrån det prognostiserade resultatet kan vi diskutera åtgärder som löneuttag, avsättningar till pension och tidigareläggning av investeringar för att justera resultatet i bokslutet. 

Vi avslutar räkenskapsåret med att upprätta ett bokslut. När bokslutet är klart träffas vi för en bokslutsgenomgång där vi går igenom bokslutet så att du som ägare förstår resultatet. Vid detta tillfälle reviderar vi också förutsättningarna för det nya räkenskapsåret, budgetar och prognoser. För handels- och aktiebolag ska även en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. Bokslutsarbetet avslutas med att vi upprättar deklarationer för både företaget och dig som ägare. Boksluts- och deklarationsarbetet gör vi i Wolters Kluwers program.  

Så här kan du förbereda dig inför ett bokslut:
  • säkerställ att allt har fakturerats
  • säkerställ att alla leverantörsfakturor har kommit in
  • inventera lagret (om du har ett)
  • beställ engagemangsspecifikationer från banken dvs en sammanställning av ditt företags affärer med banken.

 

 

Kundcase

RealSprint hjälper företag att möta framtiden

Den digitala transformationen håller på att förändra hela vårt samhälle. För att möta utmaningarna krävs ofta nya affärsmodeller, nya tjänster och nya processer. RealSprint vill hjälpa företag att hitta rätt i det nya landskapet. 

Läs mer...

Leia lejer för företagsutveckling

Leia är företagshotellet som inte enbart nöjer sig med att hyra ut kontorsplatser. Här finns också ett socialt företag som kallas Yoda, där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att arbetsträna och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Läs mer och se video