Lönsamhetsstyrning 

Vi vet att du som företagare strävar efter högre lönsamhet. Det är dock inte alltid lätt att veta vilka åtgärder som behövs för att företaget ska utvecklas i rätt riktning. På EkonomiNord hjälper dig genom att vi skapar vi tydliga beslutsunderlag för ditt företags affärsutveckling. 

Varför lyckas vissa nå framgång när andra fastnar i ekorrhjulet med samma resultat varje år?

Det finns naturligtvis många orsaker till detta men en gemensam nämnare hos de som når framgång är att de inte förlitar sig på slumpen. De tar sig tid och skapar en plan som de sedan följer noggrant för att nå sina mål.

Vi hjälper dig som företagare att skapa en årsplanering och hitta en bra modell för uppföljning och utveckling av verksamheten. Med hjälp av den årsplaneringen kan vi hjälpa dig att komma ihåg att följa upp de delar som finns med i planen.

 
Detta kallar vi för Lönsamhetsstyrning och årsplanen ser ut så här: 

Ett av EkonomiNords viktigaste mål i vårt samarbete är att ditt företag ska bli mer lönsamt och utvecklas mot dina målsättningar. Det uppnår vi genom att skapa mervärden utöver arbetet med att sköta din redovisning. 

Förutom löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer skapar vi rapporterings- och uppföljningssystem som gör det möjligt att mäta och följa upp utvecklingen i din affärsverksamhet.  

Som komplement till våra redovisningstjänster erbjuder vi dig kvalificerad rådgivning av våra duktiga affärscontrollers och affärsutvecklare som syftar till att hitta: 

  • en redovisning där det är lätt att mäta olika delar av verksamheten
  • en resultatuppföljning som är tydlig och lätt att förstå
  • aktiviteter som hjälper till att öka lönsamheten
  • nya vägar att utveckla verksamheten
  • kreativa sätt som får medarbetarna att intressera sig för företagets lönsamhet

Vi vet att varje företagare har fullt upp med den operativa verksamheten och kan behöva lite coachning och stöd för att lyfta blicken och titta på den långsiktiga utvecklingen. Därför vill vi gärna hjälpa till med detta.