Löneadministration

Dina medarbetare är en viktig resurs och det finns få saker i ett företag som kan göra medarbetarna så upprörda som felaktiga löner. Eftersom regelverken kring löneadministration är omfattande och ibland svårtolkade är det en god idé att låta våra lönekonsulter ta hand om er löneadministration för att minimera risken för fel.

Lönen ska alltid vara rätt och betalas ut i tid för att skapa förtroende hos medarbetarna.
Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att avtal följs och att lönen betalas ut i tid.

Löneprocessen kräver goda kunskaper kring gällande lagar och regelverk. Ofta är den också komplicerad och kräver mycket tid, resurser och rätt kompetens hos löneadministratören. Beräkning av semesterlön, sjuklöneavdrag, vård av barn och mycket annat ska bli rätt. Det tar tid att rätta i efterhand. Vad är till exempel en löneförmån och hur ska den beskattas?

Du som är registrerad arbetsgivare skall varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration.
Om deklarationen missas att lämnas in i tid, utgår en straffavgift på 625 kr som dessutom inte är avdragsgill.

Vi kan hjälpa dig med en komplett löneadministration utifrån era behov så att du som arbetsgivare kan känna dig trygg med att dina anställda får rätt lön

  • Löneberedning
  • Utbetalning
  • Bokföring av lön
  • Semesterberäkning
  • Tolka kollektivavtal
  • Resultat- och projektredovisning
  • Arbetsgivardeklaration
  • Arbetsgivarintyg
  • Beräkning och redovisning av semesterskulder
  • Rapportering av pensioner, fackavgifter, statistik mm

Utifrån löneunderlagen upprättar vi lönespecifikationer, betalar ut lönerna och deklarerar arbetsgivaravgiften. Vi skickar naturligtvis också ut lönespecifikationerna till de anställda digitalt från löneprogrammet. Vi kan ta emot filer från de flesta tidsrapporteringssystem. Dina anställda lägger själva in avvikelser och reseräkningar. Vi sköter hantering av arbetsgivarintyg, rapportering till Försäkringskassan, pensionsrapportering samt upprättar en mängd olika rapporter för uppföljning och statistik.

Dessutom ger vi gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår under året.