Teamarbete på EkonomiNord

Medarbetarna är uppdelade i två team. I teamen finns all den kompetens en fullskalig ekonomiavdelning kan erbjuda. På så vis kan vi vara din externa men kompletta ekonomiavdelning.

 

Teammedlemmarna jobbar tätt ihop och i båda teamen finns ett brett spektrum av kunskap där medarbetarna tar stöd av varandra och alltid kan hjälpa dig med din bokföring och redovisning samt ge dig kompetenta svar på dina frågor och funderingar. Samarbetet i teamen innebär en bra och avslappnad arbetsmiljö för våra medarbetare.

En kontaktperson med ett helt team bakom sig!

Samarbetet i teamen skapar trygghet både för dig och för våra medarbetare och gör att du alltid känner dig sedd och få ett varmt mottagande vid dina kontakter med oss. Vid frånvaro eller semester finns alltid ytterligare personer som är väl insatta i ditt företag och ser till att allt som ska göras blir gjort.

Hos oss har du en kontaktperson som i sin tur har ett helt team bakom sig.
Du behöver inte hålla reda på vem du ska vända dig till i olika frågor och du kommer inte att märka det som sker i bakgrunden, men det kan vara bra för dig att känna till hur vi arbetar.