Vi är våra kunders externa ekonomiavdelning

För att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning så arbetar vi i team som skräddarsys utifrån vad uppdraget kräver. Vi är övertygade om att alla företag – stora som små – utvecklas av att ha tillgång till samma kompetens som finns på större ekonomiavdelningar.

 

 

Vi utför uppdraget hos er eller på vårt kontor i redovisningssystem som är webbaserade så att både vi och ni kan göra delar av redovisningen. Oavsett om vi löser uppdraget hos er eller på vårt kontor är en personlig relation viktig för oss eftersom vi ser detta som en förutsättning för att vi ska kunna leverera mer än bara siffror.

Vi är det ekonomiska bollplanket när våra kunder planerar för sin framtida utveckling av företaget.  Vi bidrar med vår ekonomiska kompetens vid analyser och kalkyler. Vi tillför även ett oberoende synsätt i olika frågeställningar som till exempel investeringar, organisationsförändringar och affärsutveckling.

 

Vi hjälper dig att fatta rätt beslut

Vi är bryggan mellan den operativa verksamheten och ledningen i företaget. Det är många företagsledare som inte pratar ”ekonomiska” och därför anstränger vi oss för att översätta det till ett språk som alla förstår. Vi tycker att det är viktigt att ledningen förstår den ekonomiska situationen för att kunna fatta rätt beslut i sitt företagande.

 

Det kan vara helt avgörande för ett företag att ha full kontroll på den ekonomiska situationen i företaget för att ha ett bra underlag när beslut om den framtida verksamheten ska fattas. Det är dessutom vanligt att företagsledarens tid slukas av akuta operativa frågeställningar vilket gör att utrymmet att arbeta långsiktigt och strategiskt minskar.

Vi hjälper er att organisera ledningsarbetet och bistår med bra uppföljningsrutiner och beslutsunderlag inför dessa möten. Allt detta gör att ni kontinuerligt kan fatta beslut som för verksamheten framåt genom ett kraftfullt beslutsfattande.

 

Vår kompetens – er framgång

Vi har bred kompetens inom ekonomiområdet som täcker in såväl redovisning, lön, skatter, resultatanalys och prognosuppföljning. Detta kombinerar vi med vår erfarenhet inom affärsutveckling, organisationsutveckling och ledarutveckling. Vår styrka är att vi är duktiga på erfarenhetsutbytet mellan våra redovisningskonsulter och affärscontrollers vilket gör att vi kan bidra med handlingskraft när ni vill nå era målsättningar.

 

 
Med vårt arbetssätt, som bygger på mångårig erfarenhet, säkerställer vi att redovisning och bokslut är korrekta. Detta kompletterar vi med vår kontinuerliga rådgivning, där vi engagerar oss för att bidra med att ert företag ska kunna nå sina framtida målsättningar.

Med kompetens kan man komma långt men med ett brinnande engagemang kan man komma hela vägen fram!

 

Vid problem på hemsidan kontakta Moln8 digital marknadsföring och webbdesign