Vi är våra kunders externa ekonomiavdelning

För att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning så arbetar vi i team som skräddarsys utifrån vad uppdraget kräver. Vi är övertygade om att alla företag – stora som små – utvecklas av att ha tillgång till samma kompetens som finns på större ekonomiavdelningar.

Vi utför uppdraget hos er eller på vårt kontor i redovisningssystem som är webbaserade så att både vi och ni kan göra delar av redovisningen. Oavsett om vi löser uppdraget hos er eller på vårt kontor är en personlig relation viktig för oss eftersom vi ser detta som en förutsättning för att vi ska kunna leverera mer än bara siffror.

Vi är det ekonomiska bollplanket när våra kunder planerar för sin framtida utveckling av företaget.  Vi bidrar med vår ekonomiska kompetens vid analyser och kalkyler. Vi tillför även ett oberoende synsätt i olika frågeställningar som till exempel investeringar, organisationsförändringar och affärsutveckling.