Hur fortsätter samarbetet och vad kostar det?

Uppstartsmötet bjuder vi på för att säkerställa att vi får alla grundförutsättningar på plats.

ekonomiavdelning-36ejgc-ijm22d___2021-02-11-151247.jpg

Vår strävan är att snabbt hitta ett fast pris för redovisningen, uppföljningen och rapporteringen i ditt bolag. Men innan vi fått alla rutiner på plats och hittat ett effektivt arbetssätt fakturerar vi för den tid vi behöver lägga ner eftersom det dessutom brukar vara hel del rådgivning och konsultation i början.

Så snart samarbetet flyter på och vi hittat effektiva rutiner i vårt uppdrag att var din externa ekonomiavdelning övergår vi till ett fast månadspris för att du alltid ska veta vad kostnad blir.