Lönsamhetsstyrning

Vi strukturerar din redovisning så det blir enklare att analyser vad som går bra och vad som behöver förbättras. Tillsammans med företagsledaren skapar vi handlingsplaner för ökad lönsamhet.

För att lyckas med vår lönsamhetsstyrning i ditt företag så vet vi att nyckeln ligger i att inte fastna i analyser av ekonomiska rapporter. Den bästa sanningen om verksamheten får man först om man har förståelse för både de ekonomiska rapporterna och den operativa verksamheten. Därför jobbar vi alltid sida vid sida med de som kan verksamheten för att få till bästa tänkbara resultat. Därför bygger våra affärscontrollers upp ett tätt samarbete med företagsledningen.

En viktig åtgärd är att säkerställa att man kan mäta rätt saker i de ekonomiska rapporterna. Därför början vi oftast med att se till att redovisningen görs på ett sätt så det går att mäta de olika delarna i den operativa verksamheten. Genom att göra på detta sätt kan vi tillsammans med företagaren ta fram effektiva nyckeltal som användas och förstås av medarbetarna ditt företag.

När vi lyckas få en förståelse för dessa nyckeltal bland medarbetarna kan vi även börja jobba med den viktigaste komponenten i lönsamhetsstyrningen – engagemanget hos medarbetarna. Vår erfarenhet säger oss att medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att lyckas få till en förändring.