Bokslut och deklaration

Vi upprättar bokslut, årsredovisningar, bolagsdeklarationer och ägarnas privata deklarationer. Vi ser till att boksluten blir klara så tidigt som möjligt för att ge företagsledaren information och beslutsunderlag för kommande räkenskapsår.

Vi avslutar varje räkenskapsår med att upprätta ett bokslut i så nära anslutning till att räkenskapsåret tagit slut. För handels- och aktiebolag ska även en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket.

Bokslutsarbetet avslutas med att vi upprättar deklarationer för både företaget och ägarna. I samband med att detta träffas vi för en bokslutsgenomgång där vi går igenom bokslutet så att ägarna förstår resultatet. Vid detta tillfälle reviderar vi också igenom förutsättningarna för det nya räkenskapsåret, budgetar och prognoser.

Boksluts- och deklarationsarbetet gör vi i Wolters Kluwers program.