Traditionellt har egenföretagare och mindre företag använt sig av redovisningsbyråer för att ”sköta sina papper”. Oftast innebär detta att företagaren lämnar verifikat och övriga handlingar en gång per månad till redovisningskonsulten som bokför och sedan skickar tillbaka en resultat- och balansrapport samt skattedeklarationen. Alla har varit nöjda – kunden, skatteverket och redovisningsbyrån.

Vi vill vara ert företags ekonomiavdelning

27 Sep 2018

Traditionellt har egenföretagare och mindre företag använt sig av redovisningsbyråer för att ”sköta sina papper”. Oftast innebär detta att företagaren lämnar verifikat och övriga handlingar en gång per månad till redovisningskonsulten som bokför och sedan skickar tillbaka en resultat- och balansrapport samt skattedeklarationen. Alla har varit nöjda – kunden, skatteverket och redovisningsbyrån.

På ett stort företag har man en ekonomiavdelning som består av flera personer, till exempel ekonomiassistenter, skatteexperter, controller, ekonomichef och redovisningschef för att tillgodose den kompetensen som behövs i bolaget. Ekonomiavdelningens huvuduppgift är att säkerställa att företagets ekonomi sköts på ett korrekt sätt och att ekonomin och resultatet i företaget kan bli så bra som möjligt. Vi tror att varje företag, även de minsta, behöver samma kompetens som det stora företaget, men att det behövs inte alls läggas ner lika mycket tid eftersom verksamheten är betydligt mindre.

Även de minsta företagen behöver alltså ett ekonomiskt bollplank som man kan diskutera frågor av ekonomisk karaktär som berör företaget eller privatpersonen. Därför tror vi på idén att våra redovisningskonsulter inte bara ”sköter kundens papper” – utan är kundens ekonomiavdelning. Det innebär att ni som kund hos EkonomiNord får en ekonomiassistent, skatteexpert, controller, ekonomichef och redovisningschef i en och samma person. Målet med våra kunduppdrag är att hjälpa till att skapa så bra ekonomi i verksamheten som möjligt!

/Peter Eklund