Den norrländska dialekten inger förtroende och får visionen om att vara en bidragande faktor till att Umeås näringsliv utvecklas att kännas fullständigt trovärdig. Med en annan syn på ledarskap än hos många andra har EkonomiNord fört in ett modernt tänk i redovisningsbranschen.

Vi bryr oss på rikt

27 Sep 2018

Text från tidningen Konsulten Vi bryr oss på rikt Den norrländska dialekten inger förtroende och får visionen om att vara en bidragande faktor till att Umeås näringsliv utvecklas att kännas fullständigt trovärdig. Med en annan syn på ledarskap än hos många andra har EkonomiNord fört in ett modernt tänk i redovisningsbranschen.

Text: Tina Sjöström Foto: Henrik Olofsson

När Peter och Marielle Eklund tog över EkonomiNord för fem år sedan var det många i Umeå som höjde på ögonbrynen och tyckte det var lite märkligt. Skulle en person som inte var fakturerbar leda en redovisningsbyrå?

– Vår målsättning från början var att jag skulle leda företaget utifrån min specialitet – att vara chef. Marielle är auktoriserad redovisningskonsult och den som kunde företaget och kärnverksamheten, berättar Peter.

Peter Eklund har ett förflutet som officer och har jobbat som chef i näringslivet sedan 1998.

– När jag hoppade av min karriär inom försvaret läste jag in en fil kand i företagsekonomi på distans, samtidigt som jag jobbade som verksamhetschef. Då förstod jag hur mycket man faktiskt kan använda ekonomikunskaper för att utveckla företag och nå allt högre mål.

Marielle Eklund har jobbat som redovisningskonsult sedan början av 1990-talet och år 2000 började hon sin anställning på EkonomiNord. Tio år senare, när dåvarande ägaren ville trappa ner, fick paret Eklund frågan om de kunde tänka sig att ta över verksamheten.

– Jag hade redan tidigare pratat med Marielle om att jag tyckte att de på redovisningsbyrån borde kunna hjälpa sina kunder med betydligt mer än bokföring, deklarationer och leverans av dokument till Skatteverket. Företagare är ofta duktiga på sin kärnverksamhet och lejer med glädje bort sin bokföring. Men hur fattar de egentligen sina beslut? Är det ekonomiska rapporter som ligger till grund eller går de enbart på magkänsla? När vi fick frågan att ta över EkonomiNord tyckte vi båda att det var en bra idé. Jag hade personligen haft en dröm om att driva ett eget företag, att skapa en verksamhet som bygger på långsiktiga beslut. Jag är duktig på affärsutveckling men brinner verkligen för pedagogiken i ledarskapet.

Peter och Marielle Eklund Ekonomi Nord

EkonomiNord hade åtta anställda när Peter och Marielle Eklund tog över ägandet 2011. Målsättning och syfte för deras version av företaget blev rätt annorlunda mot tidigare.

– Jag som inte är från branschen kunde ha en utifrånblick, berättar Peter. Något jag tror är en framgångsfaktor. Syftet för oss är att EkonomiNord ska vara en bidragande faktor till att Umeås näringsliv växer och är lönsamt. Det är en vision som ska ange riktningen i våra kundsamarbeten vilket leder till att vi försöker hitta saker som gör kundens verksamhet mer lönsam, att de utvecklas och känner sig trygga med oss som ekonomisk samarbetspartner. Utan den inriktningen och den höga målsättningen är det lätt att fortsätta vara en leverantör av bokföring och skattedeklarationer. Dessa uppgifter gör vi så klart också men med ett lite större perspektiv.

– När vi hade vår första kick-off med personalen tittade de storögt på mig när jag presenterade vår nya vision, berättar Peter och skrattar. De undrade vad det var för människa som tagit över företaget. Som tur var kände de sig trygga med Marielle och litade på henne. Sedan dess är målsättningen att vi alltid ska vara kundernas bollplank i ekonomiska frågor. Vi är också tydligare med att vi säljer trygghet; att redovisningen är rätt, att vi ger rätt råd och att vi ger råd kring helheten, inte bara företagandet. Det är så klart inte alla kunder som vill växa men alla vill ha en välmående och lönsam verksamhet. Kunderna ha även tidigare varit nöjda med EkonomiNords tjänster men visste då inte vad de faktiskt kunde få ut av att vara kund hos oss. Det vet de nu. Vi myntade tidigt det norrländska uttrycket ”Vi bryr oss på rikt”.

En kritisk faktor när man tar över ett företag är att lyckas behålla medarbetarna. Peter klargjorde direkt en ny medarbetarstrategi med medarbetaren i fokus. Han inledde ett digert jobb med att skapa tilltro och visa att han verkligen menade vad han sa med att de skulle satsa tillsammans.

– De flesta har en uttalad personalstrategi att medarbetaren är deras viktigaste resurs men i de flesta fall är det bara klyschor. Om man fingranskar så finns det inte så mycket som visar att man faktiskt menar det. Jag vågar påstå att vi på EkonomiNord skapat en medarbetarfilosofi som på riktigt bygger på ömsesidig tilltro och delaktighet. Med nöjda och engagerade medarbetare får du nöjda och lojala kunder som skapar lönsamhet. Med ökad lönsamhet kan du satsa ännu mer på personalen – det är ganska lätt att förstå. Vi har sett över allt – löneläge, förmåner och utvecklingsmöjligheter. Vi har också infört ett vinstdelningssystem, något jag tror är ganska ovanligt i den här branschen. Vi verkar i en bransch med relativt hög personalomsättning men numera är det få som slutar hos oss. Flera har till och med berättat att de fått erbjudande om andra jobb men väljer att stanna kvar.

en-bord-715

Under de fem år som Peter och Marielle drivit EkonomiNord har företaget succesivt vuxit. De har lyckats dubbla både omsättning och antal medarbetare.

– Vi har inte marknadsfört oss på något speciellt sätt, mer än att vi varit aktiva i våra kunduppdrag och försökt synas mer i Umeås näringsliv för att sprida vårt varumärke, berättar Peter. Vi har också rekryterat några personer som har andra viktiga kompetenser än traditionell redovisning. Två av våra medarbetare jobbar huvudsakligen som affärscontrollers och affärsutvecklare. Att vårt tankesätt är vägvinnande och rätt kan vi se när vi analyserar vår egen resultaträkning. Med tanke på den rapport som Kairos Future släppte för drygt ett år sedan, som pekade på att 50-80 procent av redovisningstiden skulle försvinna på grund av digitaliseringen, känns det skönt att vi inte är helt beroende av detta längre i våra kunduppdrag.

Peter berättar att han jobbar i en affärsplanemodell där han gör en detaljerad plan över det närmaste året och en grövre planering för de två nästkommande.

– Nu är det dags att titta på ett lite längre perspektiv, precis som vi gjorde när vi tog över EkonomiNord. Vi sitter just nu med en strategisk planering som jag kallar EkonomiNord 2020. Den ska presenteras på vår kick-off i höst. Då tänker vi ta ut svängarna ännu mer. Hur kommer digitaliseringen att faktiskt påverka vårt jobb, vilka kunder vill vi attrahera? Idag står rådgivning för ungefär 20 procent av vår omsättning, den ska vara minst det dubbla 2020. Vi ska öka omsättningsmässigt men inte nödvändigtvis personalmässigt. Att vara runt 15 personer passar vårt sätt att jobba, jag och Marielle är arbetsledare och vi vill inte ha några mellanled. Något som är oundvikligt om man blir många fler. Vi kommer fortsätta satsa på att våra redovisningskonsulter känner sig trygga i den proaktiva rådgivning som vi erbjuder.

Peter säger att han aldrig stött på en bransch där den som leder verksamheten också ska ha en debiteringsgrad på 85 procent, något som är verklighet för väldigt många byråledare i redovisningsbranschen.

– Om jag skulle ha så mycket debiterbar tid, hur skulle jag då ha tid för mina medarbetare och för våra kunder, frågar han sig. Det är sällan jag träffar andra företrädare för redovisningsbyråer på näringslivsevenemang här i stan. De har inte tid. Jag märker dock att det blir fler och fler i landet som tänker som vi, det märks när vi är på branschdagar och liknande. Det traditionella sättet att leda redovisningsbyrå börjar luckras upp.