Vi har hela tiden haft ambitionen att EkonomiNord ska kunna vara en viktig kugge och samarbetspartner för våra kunder. Vi känner att vi kan bidra med både kompetens, engagemang och goda kontakter för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet så den blir lönsammare och växer om det finns ambitioner till detta.

Vår första ”Verksamhetsverkstad” genomförd

27 Sep 2018

Vi har hela tiden haft ambitionen att EkonomiNord ska kunna vara en viktig kugge och samarbetspartner för våra kunder. Vi känner att vi kan bidra med både kompetens, engagemang och goda kontakter för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet så den blir lönsammare och växer om det finns ambitioner till detta.

Som egenföretagare räcker det oftast inte att vara duktig och driven inom sitt område utan man måste även fatta beslut inom många olika områden som rör företagandet. Många företagare vi möter beskriver att de tycker det är svårt att ta tag i företagarfrågorna eftersom de inte alltid har kompetens inom dessa områden.

Av denna anledning samlade vi ett antal ”experter” som har kompetens, erfarenhet och ett starkt engagemang för att kunna vara ett stöd till våra kunder inom en rad olika områden som t ex:

  • Personalfrågor
  • Marknadsföring
  • Försäkringar och förvaltning
  • Coaching och medarbetautveckling
  • Bemanning och rekrytering
  • Förbättrande av effektiviteten
  • Förändrings- och utvecklingsarbete
  • Finansiering och lönsamhetsstyrning

Under ett styrt mingel byttes kontaktuppgifter och nya möjligheter diskuterades. Det var härligt att se hur mycket energi och kraft som skapades i lokalen under alla diskussioner. Under kvällens presentation av boken ”att leva som företagare” lyckades Ingrid Lindelöw Berntson och Lena Lundqvist få andra företagare att de inte är ensamma om att man ibland känner sig otillräcklig och okunnig.

EkonomiNords förhoppning är att detta event kan vara första steget till att våra kunder lyckas starta igång olika aktiviteter som utvecklar deras verksamhet.

Eftersom det blev en mycket lyckad kväll så planerar vi redan för ytterligare en ”Verksamhetsverkstad” under hösten/vintern.

/Peter Eklund