Vän i Umeå tar tillvara på den utbredda ”främlingsvänligheten”

24 Feb 2020

Vän i Umeå startades för 9 år sedan på ett café av några som ville göra en insats för personer som nyligen kommit till Sverige. Idén var främst att hjälpa till med praktiska saker som boende och kontakter med myndigheter. 

Det växte fram ett nätverk med olika föreningar, kyrkor och kommunen där man tillsammans möjliggjorde aktiviteter och insatser för att hjälpa nya personer i Umeå. För ett år sedan övergick Vän i Umeå till att bli en formell förening och man har nu 2,5 anställda och ordnar en mängd aktiviteter.

Staffan Norin som är ordförande för Vän i Umeå berättar att föreningen idag har 400 medlemmar.

”Under förra året hade vi 14 000 deltagare i aktiviteter. Och nu har det växt fram från ett samtal på ett café, till att vara en verksamhet med ett 80-tal ledare och volontärer som hjälper till nästan varje vecka.”

Staffan berättar att aktiviteterna som anordnas ofta kommer från idéer som deltagarna kommer med och föreningen möjliggör önskemålen. Det brukar komma förslag på utflykter, fiske, fotboll, matlagning och språkkurser med mera. Vän i Umeå ordnar lokaler och ledare för att sedan genomföra en aktivitet som är initierad av deltagarna själva. Vän i Umeå har också ordnat ungefär 800 matchningar mellan enskilda personer, familjer eller grupper som vill träffas och lära känna varandra. 

I kontrast till mediabilden som ofta målas upp finns ett stort intresse bland företag, privatpersoner och myndigheter att bidra och engagera sig berättar Staffan.

”Vi brukar säga att det finns en utbredd främlingsvänlighet i samhället.”

Vän i Umeå har efter ombildningen till förening och utökad verksamhet inlett ett samarbete med EkonomiNord för att säkerställa att redovisningen i föreningen kvalitetssäkras.

”EkonomiNord har hjälpt oss att rigga rutiner och ett arbetssätt kring vår ekonomi och bokföring som säkerställer en transparens och har goda rutiner som ger en god insyn i verksamheten. EkonomiNord hjälper oss också med ekonomisk styrning och nyckeltal som gör att vi förstår vår ekonomi på ett bättre sätt” 

”För oss på EkonomiNord känns detta samarbete väldigt värdefullt eftersom vi är delaktiga i en samhällsnyttig verksamhet. Det har alltid varit viktigt för oss på EkonomiNord att bidra med nyttiga insatser inom organisationer i samhället”, berättar Peter Eklund på EkonomiNord.