Rätt angripet kan affärsplanen och arbetet att ta fram den resultera i en av de bästa investeringarna i ditt företags utveckling. Du bestämmer själv hur enkelt och roligt det ska vara!

Vad är nyttan med en affärsplan?

27 Sep 2018

Rätt angripet kan affärsplanen och arbetet att ta fram den resultera i en av de bästa investeringarna i ditt företags utveckling. Du bestämmer själv hur enkelt och roligt det ska vara!

Affärsplanen är kartan som visar hur företaget ska nå sina mål. I affärsplanen har dina visioner kring företagandet och strategin till att nå dit utmanats. Vägen till framgång har stakats ut. Det är en nyttig och utvecklande resa som du själv bestämmer omfattningen av, men har du tagit den?

Utmaningen med att skapa en affärsplan ligger inte i att följa en mall som efter timmar av arbete resulterar i ett antal sidor text. Som med alla rapporter krävs det också av affärsplanen att den skapar engagemang. Ett engagemang som måste leva över tid och smitta av sig på företagets anställda. Först då blir affärsplanen riktigt betydelsefull.

Själva arbetet med att skapa affärsplanen är en viktig del i hur den kommer att hållas levande. Rätt investerat kan den tid som läggs på att skapa en affärsplan stärka samanhållningen i företaget, skapa gemensamma målsättningar, generera nya idéer och bidra till det engagemang som krävs för att det ska bli en intressant handling även efter att den färdigställts.

Ramarna för hur en affärsplan bör se ut är ganska likartade men det är viktigt att de personer som är delaktiga i skapandet också avgör form och innehåll. En affärsplan kan se ut på lika många sätt som det finns företag och naturligtvis kan också syftet med affärsplanen skilja sig åt mellan företag.

Några av de områden som kan behandlas i affärsplanen är företagets

  • affärsidé
  • ekonomi
  • konkurrenter
  • kunder
  • marknadsföring
  • produkter och tjänster.

Alla dessa områden innehåller svåra men samtidigt viktiga, utmanande och utvecklande frågeställningar. Svaren kommer inte bara att ta ditt företag utan även ditt företagande till nästa nivå. Affärsplanen ger dig dessutom en bra utgångspunkt för att presentera ditt företag inför externa intressenter.

Arbetet med att ta fram en affärsplan utmanar dig att tänka igenom ditt företagande. Varför gör vi på det ena eller det andra sättet, vad vill vi uppnå och hur, vad är viktigt och vad är inte är några av de frågeställningar som du kommer ställas inför. Du kommer att få bekräftat saker ni gjort bra men också sådant ni borde gjort annorlunda. Utvecklingsprocessen är på många sätt lika viktig som det färdiga resultatet och när det är klart så finns den där, kartan som visar vägen till er framgång!

Vill du ha vägledning i att utveckla befintlig affärsplan, eller ta fram en helt ny så hjälper vi på EkonomiNord gärna till. Kontakta oss här

/Stefan Gardlow. Affärscontroller Ekonomi Nord