Ett av våra viktigaste mål i våra kundsamarbeten är att företagen ska bli mer lönsamma och utvecklas mot ägarens målsättningar. Det kan vi uppnå genom att vi skapar mervärden utöver arbetet med att sköta redovisningen.

Vad är Lönsamhetsstyrning hos EkonomiNord?

28 Jan 2022

Ett av våra viktigaste mål i våra kundsamarbeten är att företagen ska bli mer lönsamma och utvecklas mot ägarens målsättningar. Det kan vi uppnå genom att vi skapar mervärden utöver arbetet med att sköta redovisningen.

Detta innebär att vi förutom löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer även tar på oss rollen att skapa rapporterings- och uppföljningssystem så att det är möjligt att mäta utvecklingen i kundens affärsverksamhet.

En majoritet av alla företagare önskar att deras verksamhet ska växa och vara lönsammare. Det är dock inte alltid lätt att hitta rätt vägar för att uppnå denna önskan. Man har ofta för mycket att göra samt svårigheter att se nya lösningar eftersom man sitter ”för nära problemen och utmaningarna”. Vi på EkonomiNord kan bidra i våra kunders strävan genom att se på utmaningarna med ”nya ögon” tillsammans med vår kompetens inom affärscontrolling och affärsutveckling.

För att komplettera våra redovisningstjänster har vi medarbetare som aktivt jobbar som affärscontrollers och affärsutvecklare vilket gör vi erbjuder våra kunder kvalificerad rådgivning som syftar till att hitta:

  • att få en redovisning där det är lättare att mäta olika delar av verksamheten
  • en resultatuppföljning som företagsledaren förstår
  • aktiviteter som hjälper till att öka lönsamheten
  • nya vägar att utveckla verksamheten
  • kreativa sätt som får medarbetarna att intressera sig för företagets lönsamhet

EkonomiNords målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv växer och är lönsamt genom att vi förser våra kunder med en ekonomifunktion som ger dem rätt förutsättningar att växa och bli lönsammare.

De olika moment i det vi kallar Lönsamhetsstyrning kommer vi att under kommande månader att beskriva i denna blogg. De kommande delarna ser ut på följande sätt:

  1. Hur gör man en bra budget och hur jobbar man med prognoser?
  2. Hur jobbar man effektivt med resultatuppföljning?
  3. Vad är fördelarna med resultatplanering?

Nästa blogginlägg i denna serie kommer i slutet av februari och det kommer handla om hur man jobbar effektivt med budget och prognoser!

/Peter Eklund

VD och affärsutvecklare på EkonomiNord