En majoritet av alla företagare önskar att deras verksamhet ska vara lönsammare. Det är dock inte alltid lätt att hitta rätt vägar för att uppnå denna önskan. Man har ofta för mycket att göra samt svårigheter att se nya lösningar eftersom man sitter ”för nära problemen”.

Vad är Lönsamhetsstyrning hos EkonomiNord?

27 Sep 2018

En majoritet av alla företagare önskar att deras verksamhet ska vara lönsammare. Det är dock inte alltid lätt att hitta rätt vägar för att uppnå denna önskan. Man har ofta för mycket att göra samt svårigheter att se nya lösningar eftersom man sitter ”för nära problemen”.

Vi på EkonomiNord kan bidra i våra kunders strävan genom att se på utmaningarna med ”nya ögon” tillsammans med vår kompetens inom affärscontrolling och affärsutveckling.

Vi vill att våra kunder ska bli mer lönsamma genom att vi skapar mervärden utöver arbetet med att sköta redovisningen. Detta innebär att vi förutom löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer även tar på oss rollen att analysera verksamheten och skapa handlingsplaner för att utveckla kundens affärsverksamhet. Vi är bron mellan den operativa verksamhet och ledningen i företaget. Det är många företagsledare som inte pratar ”ekonomiska” och därför anstränger vi oss för att översätta det till ett språk som alla förstår!

För att komplettera våra redovisningstjänster är vi tre medarbetare som aktivt jobbar som affärscontrollers och affärsutvecklare vilket gör vi erbjuder våra kunder kvalificerad rådgivning som syftar till att hitta:

  • nya vägar att utveckla verksamheten
  • aktiviteter som hjälper till att öka lönsamheten
  • resultatuppföljning som företagsledaren förstår
  • kreativa sätt som får medarbetarna att intressera sig för företagets lönsamhet

EkonomiNords målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv växer och är lönsamt genom att vi förser våra kunder med en ekonomifunktion som ger dem rätt förutsättningar att växa och bli lönsammare.

De olika moment i det vi kallar Lönsamhetsstyrning kommer vi att under kommande månader att beskriva i denna blogg. De kommande delarna ser ut på följande sätt:

  1. Vad är nyttan med en affärsplan?
  2. Hur gör man en bra budget?
  3. Hur jobbar man effektivt med resultatuppföljning?
  4. Hur jobbar man med prognoser?
  5. Vad är fördelarna med resultatplanering?

 

Nästa blogginlägg i denna serie kommer i mitten av januari!