Resultat- och skatteplanering kan låta som något som sker på ljusskygga kontor utanför lagens gråzon men vi ser det som ett sätt att planera och minimera företagets och ägarens skattekostnader.

Vad är fördelarna med resultatplanering

26 Apr 2022

Resultat- och skatteplanering kan låta som något som sker på ljusskygga kontor utanför lagens gråzon men vi ser det som ett sätt att planera och minimera företagets och ägarens skattekostnader. Förutom detta kan detta även vara en bra tidpunkt för att samla ihop det arbete som skett löpande under året i syfte att nå företagets målsättningar och se det som en språngbräda inför kommande räkenskapsår.

Vi har i tidigare blogginläggen beskrivit nyttan med att jobba med en affärsplan, hur man når sina mål med budget och hur effektiv resultatuppföljning ger bra beslutsunderlag. Utfallet av alla dessa aktiviteter summeras när vi börjar se slutet av ett räkenskapsår och det är också då som möjligheterna kring resultat- och skatteplanering visar sig tydligast.

Det finns många sätt att styra och påverka ett företags resultat och skatteeffekt på både kort och lång sikt. Följande områden är speciellt viktiga och bör följas upp löpande:

  • pensionsavsättningar
  • utdelning och löneuttag
  • investeringar och inköp, skjuta på eller tidigarelägga

Periodiseringsfonder, tantiem och överavskrivningar är också bra verktyg för att styra bolagets resultat mot de mål som satts upp.

Alla dessa möjligheter är exempel på aktiviteter lagstiftaren förutsatt att företag ska använda för sin resultat- och skatteplanering. Att inte tillvarata på dessa möjligheter som finns för att styra resultat och skatteeffekt är tecken på dålig rådgivning. Den moraliska utmaningen uppkommer först då valet tas att frångå regelverkens syfte och i stället hitta tolkningar som passar den egna agendan.

Som företagare är tillfällena för resultat- och skatteplaneringen en bra tidpunkt att utmana rådgivningstjänsterna för att säkerställa att de är anpassade efter både företag och ägare. Det visar sig då tydligt om det strategiska arbetet genomförts löpande under året. Det blir även tydligt om kompetens, tid och engagemang finns hos rådgivaren. Dessutom är det också en möjlighet till resonemang som kan ligga till grund för kommande års planering.

Vi på EkonomiNord är alltid redo för nya utmaningar!

/Peter Eklund, VD och affärsutvecklare på EkonomiNord