Umeå Elteam tar hjälp för att kunna växa

6 Sep 2021

Daniel Selqvist och Lars Brakander driver sedan november 2020 elfirman Umeå Elteam. De hade jobbat tillsammans tidigare och valde att slå samman sina båda företag till Umeå Elteam.

För Daniel och Lars var det givet att redan från start ta hjälp med redovisningen, både för att vara säkra på att det blir rätt och för att kunna fokusera helt på sitt nystartade företag.

"Det var självklart att ta hjälp, vi vill ju jobba och göra det vi är bra på. Inte hålla på med pappersarbete, säger Lars."

I dagsläget har Umeå Elteam två anställda, men de vill fortsätta att växa, vilket ställer krav både på affärsutveckling och att lära sig vara arbetsgivare. Förutom redovisning och bokslut hjälper deras redovisningskonsult Åsa Engström även till med det.

"Det dyker upp många frågor när man har anställda, som vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetsgivare. Det blir ju min uppgift att också hjälpa dem med det, säger Åsa."

Daniel och Lars känner sig nöjda med valet av byrå och är eniga om att det skulle vara både svårt och otryggt att sköta allt själva.

"Vi tycker att samarbetet med EkonomiNord fungerar jättebra, säger Daniel. Vi känner oss alltid väl bemötta och har vi några frågor är det aldrig några bekymmer."