SHIFT Education hittade sitt bollplank

27 Sep 2018

Lena Lunqvist VD SHIFT Education

När SHIFT Education letade ny ekonomisk redovisningsbyrå var kravbilden större än att bara hitta en traditionell redovisning.

– Vi letade efter en samarbetspartner som ville vara med och bidra till att utveckla vår verksamhet genom att vara rådgivare och bollplank. EkonomiNord svarade upp bäst på vår förfrågan, säger Lena Lundqvist, vd och delägare för SHIFT Education.
SHIFT Education AB ägs och drivs av Ingrid Lindelöw Berntson och Lena Lundqvist. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att SHIFT är ett utbildningsföretag som jobbar med processledning, medarbetarskap, ledarskap och coachutbildning. Grunden i allt SHIFT gör är det coachande förhållningssättet och coaching som metod.

– Det som skiljer SHIFT från andra coachingföretag är skillnaden SHIFT gör mellan coachande förhållningssätt och coaching som metod.  Det coachande förhållningssättet handlar om vilken syn man har på sig själv, andra och omvärlden, berättar Lena Lundqvist.
Kunderna finns inom både näringslivet och offentlig sektor.

– Det kan exempelvis handla om företag som vuxit fort eller en organisation som fått nya ledare. Det coachande förhållningssättet kan alla som samarbetar ha nytta av, berättar Lena Lundqvist.
Lena Lundqvist startade eget företag 2009. Då hade hon ambitionen att sköta all bokföring på egen hand, för att ha kontrollen och lära sig att förstå ekonomi. 2011 gick Lena och Ingrid ihop i SHIFT Education AB. Då delegerade de frågorna som rörde ekonomi och även ansvaret för det. De ville att någon skulle ”Ta hand om det här”.

Nästa fas blev att anlita någon som skulle ta hand om ”allt” och ge dem underlag för beslut. Därefter insåg de att för att kunna utvecklas som företag behövdes en partner som kan mer än bara redovisning.
– Vi behövde någon som kunde översätta siffor och information till vad det betyder för vårt företag.

Valet föll på EkonomiNord som nu hjälper SHIFT med vanlig redovisning, men som framförallt är rådgivare och ett bollplank i allt från budget till uppföljning och analyser.

– Vi har en löpande dialog där de både hjälper oss att analysera siffrorna och att leda den ekonomiska styrningen där de är proaktiva genom att peka på möjligheter och risker, förklarar Lena Lundqvist.

Hon menar att de nu känner stor trygghet. Att EkonomiNord fyller en kompetenslucka där uppföljningen är snabb och den ekonomiska styrningen har blivit tydligare.
EkonomiNord och SHIFT har kontinuerliga möten kring ekonomiskstyrning. I vissa fall deltar styrelseordförande och vid behov deltar EkonomiNord vid styrelsemöten. Stefan Gardlow är EkonomiNords affärscontroller för SHIFT.

– Med EkonomiNord har vi blivit mer professionella. Det känns som att de vill oss väl och är intresserade av oss och det är viktigt när vi ska ta nästa steg i utvecklingen av SHIFT, konstaterar Lena Lundqvist.