Samarbete för din trygghet

22 Apr 2021

Teamarbete är nyckeln för att vi på EkonomiNord ska kunna leva upp till löftet att vara din externa ekonomiavdelning. Hos oss har du en kontaktperson, som i sin tur har ett helt team bakom sig.

- Det skapar en trygghet för dig som kund att alltid få kompetenta svar på de funderingar du har, men också vetskapen om att det alltid finns andra som kan sköta redovisningen om din personliga kontaktperson exempelvis blir sjuk eller har semester, säger Carola Sigurdsson som är en av teamledarna. 

Genom att dela upp medarbetarna i två olika team kan vi skapa arbetslag som tillsammans har all den kompetens en fullskalig ekonomiavdelning kan erbjuda. Du som kund behöver dock inte hålla reda på vem du ska vända dig till i olika frågor. Oftast kommer du inte ens att märka allt som sker bakom kulisserna. 

- Jag tänker att det är bra att känna till hur vi arbetar, just för att känna tryggheten, säger vår andra teamledare Anna Ingvarsson. 

Både Carola och Anna trivs bra med det nya arbetssättet och menar att även arbetsmiljön blir bättre när man samarbetar inom ett arbetslag. 

- Det blir inte lika sårbart, säger Carola. Om något skulle hända och jag behöver vara ledig eller blir sjuk, så vet jag att mina kollegor täcker upp och att allt som ska göras ut mot kund ändå blir gjort.  

Hör våra teamledare Carola och Anna berätta mer om hur vi jobbar.