EkonomiNord har högt ställda mål, och för att nå målen har de satsat på mätbar kompetensutveckling kopplad till affärsmålen.

Rätt kunskap ger affärsnytta

27 Sep 2018

EkonomiNord har högt ställda mål, och för att nå målen har de satsat på mätbar kompetensutveckling kopplad till affärsmålen.

– De har ett tydligt driv och vill utveckla verksamheten för att ge kunderna ett ännu bättre erbjudande, säger Lise-Lotte Appelgren, Competence Controller på C&C Management.

Kompetensutveckling med hjälp av utbildning är nog en av de vanligaste åtgärder företag och organisationer tar till för att utveckla sina medarbetare. Men få företag har kontroll på om kompetensutvecklingsinsatserna verkligen bidrar till att verksamheten når sina mål.

– Man ska inte satsa på utbildning eller tester på onödiga eller mindre viktiga saker utan bara satsa på den kompetensutveckling som krävs för att nå de mål har satts upp, förklarar Lise-Lotte Appelgren.

Det handlar enkelt uttryckt om att identifiera vilka kompetenser som verkligen bidrar till att nå affärsmålen och att optimera kompetensutvecklingen efter det.

Lise-Lotte Appelgren har hjälpt EkonomiNord med att optimera vilken kompetensutveckling som behövs för att nå affärsmålen.

– Vi har som mål att våra kunder alltid ska känna sig trygga och nöjda med tjänster vi utför. Sen har vi också satt upp som mål att öka vår omsättning, berättar Peter Eklund, vd för EkonomiNord.

Lise-Lotte Appelgren började med att tillsammans med EkonomiNord formulera en kravspecifikation på vad det är för kompetens som organisationen behöver för att uppfylla målen.

– Som specialist på att göra saker mätbara kan jag identifiera vilka kunskaper som är avgörande för en verksamhet, berättar hon.

Arbetet fortsatte sedan med att titta på varje medarbetares kompetens i förhållande till kravspecifikationen för att se vilken utvecklingspotential som finns i organisationen. Varje medarbetare fick ange områden med högst relevans, chefen gjorde samma sak parallellt.

– Det handlar helt enkelt om att bryta ner vad var och en kan göra för att vi ska nå målen. Vilken utbildning som krävs och om det eventuellt behövs nyrekryteringar, berättar Lise-Lotte Appelgren.

I arbetet är det avgörande att medarbetarna är med på resan. Att det är tydligt vad insatserna ger tillbaka för dem.

– Det har varit jätteroligt att arbeta med EkonomiNord eftersom det finns ett tydligt driv i hela organisationen. Nu har vi hittat nya sätt att utveckla medarbetarna så att hela verksamheten också utvecklas och lyfter, säger hon.

En svårighet med kompetensutvecklingsprojekt kan vara att få med alla medarbetare.

– Det finns alltid en risk att ledningen ligger före övriga organisationen, och man måste räkna med att det tar tid innan alla är med på tåget.

Lise-Lotte Appelgren har följt upp arbetet en gång i månaden med gruppsamtal med personalen där de tittat på syftet, målen och utfallet av insatserna. Tre gånger under projekttiden har hon även genomfört en lägesanalys.

– Det är viktigt med mätbara konkreta mål och jag har gett EkonomiNord verktyg för att mäta effekten av sina insatser även efter att projekttiden är slut, konstaterar hon.