Planera för framsteg och framgång

22 Dec 2021

Varför lyckas vissa nå framgång medan andra fastnar i ekorrhjulet med samma resultat varje gång?

Det finns naturligtvis många orsaker till detta men en gemensam nämnare hos de som lyckas nå framgång är att de inte förlitar sig på slumpen. De tar sig tid för att skapa en plan för att nå sina mål och därefter följer de planen noggrant och passionerat.

I EkonomiNords kundsamarbeten strävar vi att få våra företagare att skapa en årsplanering för att hitta en modell för att planera, följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt under verksamhetsåret. Planen ser ut så här:

Vi kommer göra en bloggserie under vintern och våren om några av de viktigaste delarna i denna årsplanering.

Vi stämde av detta tankesätt med Moa Lundgren som satsar fullt ut på att nå framgång i skidspåret och bad henne att fundera om detta går dra några paralleller med hennes säsongsplanering. Så här ser hennes resultat ut:

Vår spontana reflektion är att vi företagare har nog en hel del att lära av elitidrottare när det gäller att man behöver skapa en genomtänkt plan för att nå sin tänkta framgång. Det är sällan man hör någon framgångsrik elitidrottare som berätta om att denna har tränat lite på måfå och gjort samma sak som förra året. Nej, det är nog en god idé att sätta sig ner och börja med att analysera vad man vill uppnå och sedan planera sitt upplägg utifrån analysen.

Med lite mer eftertanke så tror vi att vi företagare skulle nå längre i vår utveckling om vi la lite mer tid på att:

  • Definiera målet
  • Planera vad som krävs för att uppnå detta mål
  • Utvärdera hur det går några gånger om året
  • Fira när vi lyckas

Eftersom Moa just blivit uttagen i det svenska laget som ska åka Tour de Ski så hoppas vi att hennes plan för detta ska lyckas. För om hon lyckas med detta delmål kan det ju innebära en plats till OS i Peking! 😊

/Peter Eklund

VD och affärsutvecklare på EkonomiNord