Tillsammans med de anställda har Olle Åberg på EkonomiNord börjat staka ut vägen för företaget med fokus på hållbarhet.

Ny hållbar riktning för EkonomiNord

15 Aug 2023

Det har snart gått ett år sedan Olle Åberg tog över som en av ägarna och VD för EkonomiNord. Tillsammans med de anställda har han börjat staka ut vägen för företaget med fokus på hållbarhet.

Den första september 2022 tog Olle Åberg över som ägare och VD för EkonomiNord. Den första tiden har varit en lärorik period, där Olle både har fått lära känna sina medarbetare, företagets kunder och en ny bransch. 

Förutom att komma in i verksamheten har fokus legat på att staka ut framtiden och en hållbar väg framåt för företaget. Med sin erfarenhet av ledningsgruppsarbete och att leda grupper mot ett gemensamt mål menar Olle att det känns naturligt att satsa mycket på internutbildning för att medarbetarna ska hålla en hög kompetens och ha en bra arbetsmiljö. 

“Vi satsar mycket på personalen så att de trivs och känner att de får utvecklas."
Olle Åberg, ägare och VD på EkonomiNord

För Olle är det viktigt att alla medarbetare får möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv. I medarbetarsamtal och utvecklingssamtal får de därför välja inom vilket område de vill utveckla sig, vilket sedan matchas med de kompetenser som företaget är i behov av. Enligt Olle leder det till att fler medarbetare trivs på arbetet, att kompetensen i företaget blir bredare och att alla kan lära sig av varandra. 

Att leda företaget tillsammans med medarbetarna upplever Olle som mycket givande. De har gemensamt arbetat fram en ny vision för EkonomiNord - att både vara Umeås bästa redovisningsbyrå och bästa arbetsplats. Varje månadsmöte diskuterar de tillsammans hur företaget ligger till och vad de behöver göra för att uppnå visionen. Det är ett långsiktigt och hållbart arbetssätt som både ger ett stabilt resultat och medarbetare som mår bra, menar Olle. 

“Vi ska arbeta hållbart och långsiktigt.”
Olle Åberg, ägare och VD på EkonomiNord

EkonomiNords kunder är framför allt stora och medelstora företag, eller företag med potential att växa, inom bland annat bygg-, IT- och restaurangbranschen. Alla kunder har en kontaktperson men ett helt team med olika kompetenser är involverade i uppdraget för att se till att det blir så bra som möjligt för kunden. 

Idag lider många företag i norr av kompetensbrist vilket hindrar dem från att expandera. Enligt Olle kommer därför EkonomiNord att fortsätta utveckla deras tjänsteutbud med erfarna och kompetenta ekonomer som ansvarar för delar av eller hela kundernas ekonomiadministration och lönsamhetsstyrning.

Läs mer om EkonomiNords erbjudande >>