Anders Markstedt, vd på Brain Stimulation, berättar om varför de har valt att samarbeta med EkonomiNord.

“Nu kan jag fokusera på kärnverksamheten”

13 Feb 2024

Anders Markstedt, vd på Brain Stimulation, berättar om varför de har valt att samarbeta med EkonomiNord.

Anders Markstedt arbetade tidigare som teknikchef på Brain Stimulation, ett företag som utvecklar medicintekniska produkter för att effektivisera arbetet med diagnostisering och rehabilitering av strokepatienter. Han insåg dock snabbt att även företagets ekonomiska processer var i behov av effektivisering.

Då det administrativa arbetet med ekonomin tog mycket tid och fokus från kärnverksamheten beslutade Anders och den dåvarande vd:n att hitta en redovisningsbyrå där så mycket som möjligt av arbetet kunde automatiseras. Enligt Anders var det tidigare systemet ohållbart och han förklarar att ett företag som siktar på tillväxt måste ha system som är skalbara och kan växa i takt med verksamheten. 

“Jag ville automatisera så mycket som möjligt.”
Anders Markstedt, Brain Stimulation

Efter att ha gjort en ordentlig research beslutade de att anlita EkonomiNord. Att det är en digital redovisningsbyrå var en av anledningarna men de fick också rekommendationer från andra företag i samma storlek och situation. Dessutom hade de vid tillfället en engelskspråkig vd så det var viktigt att redovisningskonsulten kunde kommunicera på engelska. 

Idag är Anders vd på företaget och han menar att samarbetet med EkonomiNord innebär mycket mindre administration för honom. Det mesta är digitaliserat och automatiserat som tidsrapportering, attestering av fakturor och löner. Det gör att Anders kan lägga sitt fokus på att utveckla medicintekniska produkter och enligt honom är det just det som är vinsten i samarbetet. Han berättar att arbetet med ekonomin numera går otroligt smidigt och att de inte hade klarat digitaliseringsresan utan EkonomiNord. För Anders är det också viktigt att ha en personlig kontakt som har god kännedom om företaget och som han alltid kan ringa vid frågor gällande företagets ekonomi. 

“Nu kan jag fokusera på kärnverksamheten och det är det som är vinsten med samarbetet.”
Anders Markstedt, Brain Stimulation

Om Brain Stimulation
Brain Stimulation har två produkter på den europeiska marknaden för diagnostisering och rehabilitering av strokepatienter. Genom interaktiva övningar i smarta glasögon kan företaget erbjuda individualiserad rehabilitering. Under 2024 räknar företaget med att introduceras på den amerikanska medtech-marknaden. Med hjälp av Brain Stimulations teknologi kan tidsåtgången för att screena en strokepatient reduceras från en timme till cirka 15 minuter. Det är anledningen till att företaget för närvarande har avtal med hälften av Sveriges regioner.

Klicka här för att läsa mer om Brain Stimulation.

Klicka här för att läsa mer om hur EkonomiNord kan hjälpa ditt företag.