Vill du som företagare sikta högt och verkligen göra ett bra försök att nå dina drömmar?  
När Du som företagare har en plan för att nå dina drömmar och har lagt upp strategin, taktiken och aktiviteterna som ska ta dig i den önskade riktningen så är budgeten den ekonomiska beskrivningen av det som ska göras under den närmsta perioden.

Nå dit du siktar med budget och prognos!

28 Feb 2022

Vill du som företagare sikta högt och verkligen göra ett bra försök att nå dina drömmar? När Du som företagare har en plan för att nå dina drömmar och har lagt upp strategin, taktiken och aktiviteterna som ska ta dig i den önskade riktningen så är budgeten den ekonomiska beskrivningen av det som ska göras under den närmsta perioden.

Budgeten är ett planeringsinstrument som i siffror speglar organisationens strategi, intention och målsättning. Därmed skapas en koppling mellan de långsiktiga besluten och vad som förväntas ske under närmaste året. Budgeten blir din ekonomiska plan för din målsättning.

Eftersom vi lever i en värld som är i ständig förändrin, och utvecklingen sker i allt snabbare takt, bör den ekonomiska planen – budgeten – revideras löpande för att kunna följa utvecklingen och säkerställa att företaget är på väg åt rätt håll d v s mot målsättningarna i den strategiska planen. Detta brukar kallas operativ uppföljning, och prognosen är dess verktyg. En prognos omfattar både verkligt utfall för den tid som gått samt en justerad budget för kommande månader. Alla företag behöver ett uppdaterat och tillförlitligt ekonomiskt underlag för ett snabbt och kraftfullt beslutsfattande. Om prognosen visar på avvikelser mot budget kan ledningen med stöd i prognoserna göra de operativa förändringar som krävs. Om vi inte lyckas nå intäktsmålen kanske någon eller några kostnadsposter måste revideras, om vi lyckas klara intäkterna med råge kanske vi måste anställa? Det är sådana frågeställningar som framkommer vid uppföljningen längs vägen och som företagsledaren måste ge ett snabbt svar på.

Allt pekar på att utvecklingstakten i framtiden kommer gå ännu snabbare och vara mer föränderlig och då är uppföljning och prognostisering nödvändiga för att bidra till att göra företagen mer snabbrörliga och proaktiva vid förändringar. Att förbättra sin styrningsförmåga, att skapa bättre framåtblick, att upptäcka varningssignaler i tid, kräver en genomarbetad prognosprocess. En process som kommer ta lite av företagarens tid men som kommer ge företaget ekonomiska konkurrensfördelar som leder mot de uppställda drömmarna.

Frågan är; Har ni företagare råd att inte ta Er den tiden?

/Peter Eklund

VD och affärsutvecklare på EkonomiNord