Vill du som företagare sikta högt och försöka förutspå framtiden?  Då måste du ha en ekonomisk plan för verksamheten, en budget. Kom ihåg att budgeten inte är en sanning i sig. Förutsättningarna ändras längs vägen och det bör tas med i beräkningarna.

Nå dit du siktar med budget och prognos!

27 Sep 2018

Vill du som företagare sikta högt och försöka förutspå framtiden?  Då måste du ha en ekonomisk plan för verksamheten, en budget. Kom ihåg att budgeten inte är en sanning i sig. Förutsättningarna ändras längs vägen och det bör tas med i beräkningarna. Med hjälp av en prognos tar företaget i beaktande de förändringar som uppkommit i omvärlden, tillsammans med det utfall som faktiskt varit.  Budgeten pekar med andra ord ut riktningen och prognosen hjälper till att navigera rätt längs resans gång. Tillsammans är dessa verktyg delar av samma process och bör användas tillsammans för att skapa ett kraftfullt verktyg för beslutsfattande.

Vi på EkonomiNord har i tidigare blogginlägg betonat vikten av en affärsplan. Processen och omfattningen av arbetet med att ta fram en affärsplan påverkas naturligtvis av storlek på företag och bransch, detsamma gäller för budget- och prognosarbetet. När Du som företagare har lagt upp strategin, taktiken och aktiviteterna som ska ta dig i den önskade riktningen är budgeten den ekonomiska beskrivningen av det som ska göras under den närmsta perioden och ska stämma överens med vad som beskrivits i affärsplanen. Budgeten är ett planeringsinstrument som i siffror speglar organisationens strategi, intention och målsättning. Därmed skapas en koppling mellan de långsiktiga besluten och vad som förväntas ske under närmaste året.

Skärmavbild 2016-02-23 kl. 10.31.58

Eftersom vi lever i en värld som är i ständig förändring, och utvecklingen sker i allt snabbare takt, bör denna årsplanering revideras löpande för att kunna följa utvecklingen och säkerställa att företaget är på väg åt rätt håll. Detta brukar benämnas taktik, och prognosen är dess verktyg. En prognos omfattar både verkligt utfall för den tid som gått samt en justerad budget för kommande månader.

Alla företag behöver ett uppdaterat och tillförlitligt underlag för beslutsfattande. Om prognosen visar på avvikelser mot budget kan ledningen med stöd i prognoserna göra de förändringar som krävs. Om vi inte lyckas nå intäktsmålen kanske någon eller några kostnadsposter måste revideras, om vi lyckas klara intäkterna med råge kanske vi måste anställa? Det är sådana frågeställningar som kan dyka upp under vägen som vi måste ge ett svar på.
Framtiden pekar mot en ännu snabbare och mer föränderlig värld där prognostisering och uppföljning sker regelbundet och bidrar till att göra företagen mer proaktiva och snabbrörliga på förändringar. Att förbättra sin styrningsförmåga, att skapa bättre framåtblick,  att upptäcka varningssignaler i tid, kräver en genomarbetad prognosprocess. En process som kommer ta lite av företagens tid men som kommer ge det ovan nämnda tillbaka.

Frågan är: Har ni företagare råd att inte ta Er den tiden?

/Ulrika Åberg, Affärscontroller EkonomiNord