Medarbetarprogrammet hos EkonomiNord, som nu är halvvägs, är ett av de roligaste uppdrag jag har just nu.

Medarbetarprogrammet utvecklar EkonomiNord

12 Dec 2018

Medarbetarprogrammet hos EkonomiNord, som nu är halvvägs, är ett av de roligaste uppdrag jag har just nu. SHIFT Education vill jobba med företag som är kloka och i framkant både inom sina kompetensområden som i företagandet. Företag som ser att ledarskap och medarbetarskap är avgörande framgångsfaktorer och satsar på det. Företag som EkonomiNord.

Medarbetarprogrammet är ett långsiktigt individ- och grupputvecklingsprogram som följer och anpassas utifrån det som händer i processen, i organisationen och hos individerna. Det ska leda till att gruppen har strategier och verktyg för att tillsammans utveckla och bibehålla god arbetsmiljö, trivsel och samarbete. Programmet består av både gruppträffar och individuell coaching. Programmet innehåller bland annat kommunikation, förbättringsfeedback, förändringskompetens.

Jag som håller i programmet hos EkonomiNord heter Lena Lundqvist är utbildare, coach, föreläsare och SHIFT Educations VD.


Så här långt har vi jobbat med det gemensamma målet för programmet, egenskaper och kompetenser i gruppen. Vi har gått igenom flera praktiska verktyg och kommunikationsmodeller. Jag skulle säga att vi har lagt grunden och byggt förtroende. 

Den spännande förändringsprocess som företaget är i kommer att ha stor inverkan på programmets utformning. De individuella coachingarna ger mig som ledare också en bild av vilka gemensamma utmaningar som behöver lyftas i gruppträffarna.

Programmet ska leda till att gruppen lär känna varandra ännu bättre, vet hur de ska supporta varandra, förbättrad kommunikation och ökat samarbete. Det ska ge ett starkt team som supportar varandra och gemensamt jobbar för att bibehålla en bra arbetsmiljö. För oss som kunder och samarbetspartners innebär det vi kan känna oss trygga i att vi möter personer som kan fokusera på oss och sina uppgifter, personer som trivs och utvecklas på arbetet. 

Förutom medarbetarprogram jobbar SHIFT Education med utbildning i coaching och coachande förhållningssätt, professionell coaching och ledningsstöd.

Läs gärna mer om oss på shifteducation.se

EkonomiNord
11 Oct 2021