Leia är företagshotellet som inte enbart nöjer sig med att hyra ut kontorsplatser. Här finns också ett socialt företag som kallas Yoda, där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att arbetsträna och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Leia lejer för företagsutveckling

12 Dec 2019

Leia är företagshotellet som inte enbart nöjer sig med att hyra ut kontorsplatser. Här finns också ett socialt företag som kallas Yoda, där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att arbetsträna och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Lena Söderlind Pettersson som är företagshotellansvarig berättar att de företag som hyr in sig hos Leia ofta är små enmansföretag som har svårt att få tiden att räcka till. Där kommer det sociala företaget Yoda, som är en del av Leia företagshotell in i bilden.

Ingrid Lindelöw Bertsson är styrelseordförande och delägare i Leia företagshotell. Ingrid berättar att hon tycker idén med ett socialt företag i företaget är genialisk.

”Vi som är småföretagare och hyr in oss här får hjälp med sånt som vi kanske skulle sitta med på nätterna annars. Dom här personerna som hjälper oss, dom får göra riktiga arbetsuppgifter där dom får ett tack efteråt.”

Yoda bidrar inte bara till att sysselsätta personer som står långt från arbetslivet. Det är också en chans att få riktiga arbetsreferenser som gör det enklare att få andra jobb.

Många av företagen på Leia företagshotell är enmansföretag inom en mängd olika branscher så som köksdesigner, terapeut, tryckeri eller coach.

Ingrid och Lena berättar att EkonomiNord hjälpt till att utforma en fungerande affärsmodell för Leias organisation med det sociala företagandet. Dessutom hjälper EkonomiNord till med projektansökningar mot exempelvis Europeiska socialfonden och Tillväxtvärket vilket innebär mycket administration i form av rekvireringar, förskott och utbetalningar av bidrag.

EkonomiNord hjälper entreprenörer att förverkliga sina drömmar! Kontakta oss om du har ett företag eller är på väg att starta upp ett och är i behov av rådgivning.