Den mytomspunna skidorten Kittelfjäll har under de senaste åren genomgått en stor förändring med ökad turism och exploatering i form av framförallt nybyggnationer av fritidshus. Företaget Kittelfjäll Utveckling AB är en av de drivande krafterna i den lilla fjällbyn.

Gnistrande samarbete i Kittelfjäll

27 Jan 2020

Den mytomspunna skidorten Kittelfjäll har under de senaste åren genomgått en stor förändring med ökad turism och exploatering i form av framförallt nybyggnationer av fritidshus. Företaget Kittelfjäll Utveckling AB är en av de drivande krafterna i den lilla fjällbyn.

Roger Vikström som är VD berättar att Kittelfjäll Utveckling är ett familjeägt företag som äger skidanläggningen och hotellfastigheter.

”Den gemensamma nämnaren i bolaget är kärleken till fjället och målet är att utveckla skidåkningen och skidsystemet i Kittelfjäll.”

Det är en stor utmaning att driva en fjällanläggning, där den största delen av intäkter måste komma in under den korta vintersäsongen. Därför jobbar Kittelfjäll Utveckling och övriga turistföretag i Kittelfjäll för att skapa en året-runt-verksamhet.

När det gäller samarbetet mellan EkonomiNord och Kittelfjäll Utveckling berättar Roger att EkonomiNord inte enbart fungerar som företagets ekonomiavdelning utan även bistår med kvalificerad ekonomistyrning och administration.

”EkonomiNord kompletterar ekonomifunktionen genom att vara vår administrativa funktion som hjälper oss med allt från att hantera bidragsansökningar till att sköta tillståndsärenden m.m. Och där är EkonomiNord en partner som kan hjälpa oss med alla dom uppgifterna.”

Roger berättar vidare att Kittelfjäll går mot en spännande framtid med både ökande besökarantal och framförallt många nya duktiga turistföretag som utvecklar fjällbyn Kittelfjäll till ett ännu bättre besöksmål.