För konsultföretaget Esam är EkonomiNord deras ekonomiavdelning.

Ett hållbart samarbete

27 Sep 2018

För konsultföretaget Esam är EkonomiNord deras ekonomiavdelning.

– Vi har fördjupat samarbetet under åren och de ger en tydlig helhetslösning med ett proaktivt förhållningssätt som passar oss, säger Mikael Brändström, vd för Esam.

Esam är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Under de senaste åren har de vuxit och är idag 19 konsulter med kontor i Umeå och Stockholm.

Med utbildningar, föreläsningar, workshops och konsultuppdrag hjälper de kunder att skapa engagemang kring hållbar utveckling. Vidare handlar det om att strukturera, analysera och skapa medverkan i hållbarhetsarbete.

– Vi är en katalysator i våra kunders arbete med hållbar utveckling, säger Mikael Brändström.

Kunderna är främst små- och medelstora företag och offentliga aktörer.

– Hållbarhet är idag en kärnfråga för de flesta verksamheter, konstaterar Mikael Brändström.

Esam är egentligen en paraplyorganisation för sina konsulter som är egna företagare. Esam har ingen egen ekonom utan anlitar EkonomiNord för både bokföring och uppföljning.

– De fungerar som vår ekonomiavdelning och fyller en kompetenslucka så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, förklarar Mikael Brändström.

Sedan starten 1990 har Esam haft olika lösningar för sin ekonomi. Samarbetet med EkonomiNord startade hösten 2014.

– Vi är väldigt nöjda. De är ett litet företag, men moderna i tanken och det passar oss, säger Mikael Brändström.

EkonomiNord sköter den löpande bokföringen och redovisningen. De har också hjälpt till att designa Esams ekonomiska processer. Med en skräddarsydd rapport får Mikael en löpande avstämning.

– För mig är det viktigt att den löpande avstämningen är lätt att förstå eftersom jag ska rapportera vidare till ledningsgruppen och styrelsen, säger han.

mikael-brandstrom

EkonomiNord har också en controllerfunktion för Esam. Mikael har löpande kontakt med EkonomiNords affärscontroller Stefan Gardlow som fungerar som både rådgivare och bollplank.

– Han har ett proaktivt arbetssätt och kommer med mycket idéer och förslag, vilket hjälper oss i vår ekonomiska styrning och i att tänka nytt, förklarar Mikael Brändström.

Han menar att den ekonomiska styrningen har blivit tydligare genom samarbetet med EkonomiNord.

– Med Stefan som rådgivare får vi exempelvis snabb input till lönsamhetsstyrningen. Med enkla markörer ser vi tydligt både möjligheter och risker, berättar Mikael Brändström.