“EkonomiNord ställer alltid upp för oss”

5 Sep 2023

För Umeåföretaget Nordantenn var det en kombination av expertis och personligt bemötande som avgjorde valet av EkonomiNord.

Johan Ählström är verksamhetschef på Umeåföretaget Nordantenn som utför installationer och service av antenner, paraboler och kabel-TV samt fiber- och datanät. Johan har en bakgrund inom HR, kundservice och entreprenörskap och han värdesätter det personliga engagemang som EkonomiNord visar för hans företag. Enligt Johan har de ett genuint intresse av att se sina kunder lyckas vilket gör att de ställer upp i alla situationer. 

“EkonomiNord ställer alltid upp för oss”
Johan Ählström, Nordantenn 

Tidigare anlitades EkonomiNord för övergripande kontroller och rapporter men i samband med att företaget växte blev det naturligt att de tog över ansvaret för all redovisning. Idag sköter Nordantenn enbart fakturering medan EkonomiNord ansvarar för alla övriga tjänster som löpande bokföring, löneadministration, bokslut och deklaration. Enligt Johan känns det bra att överlåta ansvaret till en byrå med stor kompetens och förståelse för redovisningens olika aspekter. 

Förutom kompetens menar Johan att det personliga bemötandet var viktigt i valet av redovisningsbyrå. Han har nästan daglig kontakt med EkonomiNord och menar att kommunikationen går snabbt och smidigt vilket ger känslan av att rådfråga en kollega. 

“Att ha en redovisningskonsult från EkonomiNord är som att ha en kollega.”
Johan Ählström, Nordantenn 

Jenny Rimflo har varit redovisningskonsult åt Nordantenn sedan 2021. Hon förklarar att alla kunder har en ansvarig kontaktperson men att EkonomiNord har ett team av medarbetare som arbetar med att sköta kundens ekonomi. Teamet har bland annat digitaliserat och automatiserat delar av Nordantenns verksamhet för att få mer effektiva rutiner. 

Nordantenn har också nyligen genomfört en fusion av företagets dotterbolag och i den processen var EkonomiNord en trygg partner som lotsade dem genom viktiga beslut. Genom kvalificerad rådgivning kunde företaget minska onödig administration och optimera verksamhetens kostnader.

Om Nordantenn
Nordantenn är en ledande aktör inom kabel-TV och bredbandsbranschen i Västerbotten och Norrbotten som installerar och servar antenner, kabel-TV, paraboler, fiber- och datanät. Företaget har lång erfarenhet i branschen och ett professionellt team av tekniker som samarbetar med stora telekomjättar som Allente, Sappa, Telenor och Tele2. Nordantenns kunder är både privatpersoner, företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

Kontakta Jenny om du vill veta hur hon kan hjälpa ditt företag.

Jenny Rimflo