Närings- och Idrottslivet har mycket att lära av varandra när det kommer till jämställdhet och inkludering. Ekonominord förlänger därför sitt samarbete med den ideella organisationen Girls in Sport.

-Det är en win-win-situation säger Peter Eklund, VD EkonomiNord i Umeå.

Många goda ledare inom näringslivet har kommit långt i utvecklingen mot jämställdhet, en utveckling som andra verksamheter i samhället ännu är långt ifrån. Sport på dam- och flicksidan är bara ett exempel.  En gemensam kraftansträngning gynnar alla, både näringsliv och samhälle.

EkonomiNord och Girls in Sport utvecklar sitt samarbete

16 Oct 2018

Närings- och Idrottslivet har mycket att lära av varandra när det kommer till jämställdhet och inkludering. Ekonominord förlänger därför sitt samarbete med den ideella organisationen Girls in Sport.

-Det är en win-win-situation säger Peter Eklund, VD EkonomiNord i Umeå.

Många goda ledare inom näringslivet har kommit långt i utvecklingen mot jämställdhet, en utveckling som andra verksamheter i samhället ännu är långt ifrån. Sport på dam- och flicksidan är bara ett exempel.  En gemensam kraftansträngning gynnar alla, både näringsliv och samhälle.

EkonomiNord kommer, som förebilder för ett bättre samarbete mellan samhället och näringslivet, att stå vid en monter tillsammans med Girls in Sport. Under dagen hoppas de få berätta om sitt engagemang i Coacha Framtiden och inspirera andra till att tänka annorlunda kring deras roll i samhället och skapa förändring, ta vara på sina kvinnliga anställda, använda ledarskap utanför sin arbetsplats samtidigt som de gör samhällsnytta. 

Nolia ledarskap lockar några av Sveriges främsta ledare där Lucy Rist, grundare av ideella organisationen Girls in Sport kommer föreläsa om hur viktigt det är att företag använder sitt ledarskap även utanför sina arbetsplatser. Projektet ”Coacha Framtiden” som EkonomiNord deltagit i kommer vara ett lysande exempel i hur organisationer både kan göra gott inom deras organisation och i samhället, samtidigt.

Hur känns det att utveckla samarbetet med Girls in Sport?

-Det känns mycket bra eftersom det både kan bidra med något till en organisation som gör bra saker samtidigt som vi får ut mycket av det internt i vår egen organisation. Det är även spännande att ta ett nytt grepp när det gäller ledarskap i företag där jag tror att näringslivet har mycket att lära av Girls in Sport, berättar EkonomiNords VD Peter Eklund.

Nolia Ledarskap är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Det är ett ypperligt tillfälle att göra sin röst hörd. Peter berättar om planerna inför konferensen. 

EkonomiNord ska tillsammans med Girls in Sport försöka få igång fruktsamma diskussioner om hur vi kan utveckla och göra ledarskapet i näringslivet mer jämställt. Självklart kommer vi även att knyta nya kontakter med andra deltagare som förhoppningsvis kan leda till nya intressanta samarbeten.

Vad betyder det för EkonomiNord att delta under Nolia Ledarskap?

-Det betyder mycket eftersom vi är stolta att få visa upp vårt samarbete med Girls in Sport under ett officiellt evenemang.

Ulrika Åberg, affärscontroller på EkonomiNord som deltog i Coacha Framtiden och coachade unga tjejer i ishockey berättar med stolthet över EkonomiNord om det fortsatta samarbetet med Girls in Sport. 

Det känns bra. Vår paroll är ju att ”vi bryr oss på rikt” och att vi är med och gör den här satsningen känns helt rätt.

Varför ska man ta sig fram och prata med dig i montern?

Det jag kan bidra med är mina egna erfarenheter av att ha varit med i projektet. Jag kan berätta om hur projektet är utformat, vilka slutsatser jag själv har dragit av att ha medverkat. Jag är även intresserad av den här typen av frågor på det privata planet så jag kan diskutera hur mycket som helst i ämnet

Det väntas komma 200 ledare till Nolia ledarskap och Ulrika berättar sitt mål för den dagen.

Mitt mål under dagen är att vi ska kunna sprida kunskap och väcka nyfikenhet för projektet och att så många som möjligt blir inspirerade att medverka.

Girls in Sports VD och grundare Lucy Rist ser även hon fram emot Nolia ledarskap tillsammans med EkonomiNord.

-Det vi gjort i detta projekt är att verkligen försöka ge ett exempel på  vad som behövs i samhället idag och vad som förväntas av näringslivet i framtiden.

Vi står inför många utmaningar i samhället, såväl socialt som miljömässigt, vilket kräver en mycket större öppenhet för samarbete och ett mycket större fokus på våra värderingar i hur vi leder och arbetar tillsammans. Jag ser verkligen fram emot att prata om vår approach och hur vi arbetat med EkonomiNord kring våra gemensamma värderingar som skapat något som gynnat deras organisation samtidigt som de skapat nya möjligheter för flickor och kvinnor inom idrott, avslutar Ulrika Åberg.