När Lise-Lotte Appelgren hastigt och lustigt blev egenföretagare tog hon hjälp av EkonomiNord för att starta bolaget och komma igång med redovisningen.

EkonomiNord – ett viktigt bollplank

27 Sep 2018

När Lise-Lotte Appelgren hastigt och lustigt blev egenföretagare tog hon hjälp av EkonomiNord för att starta bolaget och komma igång med redovisningen.

– När jag startade hjälpte de mig att se till helheten samtidigt som de var ett värdefullt bollplank, säger Lise-Lotte Appelgren.

Lise-Lotte Appelgren har lång erfarenhet av att mäta och utveckla företags kompetensutveckling. Som anställd arbetade hon med stora kunder som exempelvis PostNord, Apoteket, Tele2 och Ericsson. Och det var också när hon arbetade med Ericsson som chansen att bli egen företagare dök upp.

– Det är nu tre och ett halvt år sedan och det har varit en intressant resa, säger Lise-Lotte Appelgren.

Som nybliven egenföretagare med kort om tid för att planera och förbereda sin verksamhet valde Lise-Lotte att prioritera att lägga sin tid på det hon är bra på.

– Jag hade uppdrag direkt och faktiskt inte riktigt tid med administration och uppföljning, så det passade mig bra att ta hjälp av EkonomiNord, förklarar hon.

EkonomiNord tog bland annat hand om fakturering, bokföring och redovisning. Dessutom bidrog de med nyttig rådgivning när det gäller exempelvis tjänstepensioner och försäkringar.

 Det var väldigt tryggt att få hjälp med allt detta så att jag själv kunde fokusera på arbetet för mina kunder.

Hennes företag heter C&C Management och som Competence Controller hjälper hon företag och organisationer att minska sina utbildningskostnader genom att optimera vilken kompetensutveckling som verkligen behövs och var den behövs.

– Som specialist på att göra saker mätbara hjälper jag till med att identifiera vilka kunskaper som är avgörande för en verksamhet, berättar hon.

Det handlar om att identifiera vilka kompetenser som verkligen bidrar till att nå affärsmålen och att optimera kompetensutvecklingen efter det.

– Man ska inte satsa på utbildning eller tester på onödiga eller mindre viktiga saker utan bara satsa på den kompetensutveckling som krävs för att nå de mål har satts upp.

Första året som egen företagare fortsatte Ericsson att vara den största kunden, men uppdraget upphörde då man beslöt att flytta kompetensutvecklingen till USA.

– Det blev naturligtvis en utmaning, konstaterar Lise-Lotte Appelgren.

Men med nya kunder i portföljen fortsatte samarbetet med EkonomiNord. En del rutiner digitaliserades och viss administration, exempelvis faktureringen, tog Lise-Lotte över själv.

– Jag hann med att lära mig det nödvändigaste och då fick jag bättre överblick själv, förklarar hon.

EkonomiNord fortsatte dock att vara ett viktigt bollplank för den fortsatta företagsutvecklingen.

– De har bidragit mycket till att utveckla och paketera mitt erbjudande. De är också viktiga i resultatuppföljningen, budget- och prognosarbetet, säger Lise-Lotte Appelgren.

Hon kommunicerar löpande med EkonomiNord.

– Förutom månadsrapporter har vi också kvartalsavstämningar där vi mer blickar framåt. Jag gillar verkligen deras proaktiva engagemang och att de kommer med förslag och idéer på hur jag kan utveckla verksamheten, säger Lise-Lotte Appelgren.