För Rasmus Hansson på Energiretur i Umeå känns det bra att ha någon att bolla frågor med som har god insyn i företaget.

“EkonomiNord är en del av vår verksamhet”

12 Dec 2023

För Rasmus Hansson på Energiretur i Umeå känns det bra att ha någon att bolla frågor med som har god insyn i företaget.

Energiretur i Umeå specialiserar sig inom bygg- och förvaltningsbranschen med fokus på att förbättra energieffektiviteten i fastigheter. Genom att energioptimera fastigheter får de en effektiv driftsekonomi, minskad miljöpåverkan och ett förbättrat inomhusklimat, förklarar Rasmus Hansson som är energiingenjör och företagets VD.  

Företaget hade sedan tidigare ett mindre samarbete med EkonomiNord men när Rasmus tillträdde som VD valde han att lägga över alla ekonomifunktioner på redovisningsbyrån. För Rasmus kändes det tryggt att anlita en byrå som hade god insyn i deras verksamhet. 

I samband med att EkonomiNord tog över ansvaret för företagets ekonomi fick de också två nya digitala system, Blikk för projekthantering och tidrapportering och Fortnox för redovisning. Tidigare hanterade Rasmus en hel del pappersfakturor men idag när allt är digitaliserat tycker han att det är jättesmidigt och att de har fått bättre kontinuitet i faktureringen. 

“Idag är allt digitaliserat, det är jättesmidigt.”
Rasmus Hansson, Energiretur i Umeå

Förutom fakturering, löpande bokföring, löner, bokslut och deklaration får Rasmus även regelbundet rådgivning av Åsa Engström som är företagets kontakt på EkonomiNord. Det kan till exempel gälla nya lagar och regler från Skatteverket och Bolagsverket eller programnyheter i ekonomisystemen. 

Rasmus tycker att det är bra att ha någon att bolla idéer och frågor med och menar att det känns som att EkonomiNord är en del av deras egen verksamhet. Åsa förklarar att de digitala systemen inte bara är mer effektiva, de gör också att hon alltid har tillgång till företagets uppgifter vilket underlättar när de har frågor.

“Det känns som att EkonomiNord är en del av vår verksamhet fastän det är ett fristående företag.” 
Rasmus Hansson, Energiretur i Umeå

I och med att mycket av det ekonomiska arbetet blev digitaliserat och automatiserat menar Rasmus att han förvisso fick mer tid över till annat men framför allt tycker han att det känns tryggare, är lättare att följa upp och att han har bättre kontroll på ekonomin. 

Om Energiretur i Umeå
Energiretur i Umeå drivs av Rasmus Hansson, Tomas Ögren och Jonas Björkman. Företaget erbjuder injustering av vätskeburna system, injustering och besiktning av ventilationsanläggningar samt fastighetsdokumentation till fastighetsägare i Umeå med omnejd. De arbetar med alla typer av kommersiella fastigheter som kontor, butik, lager- och industrifastigheter samt flerbostadshus och sjukhusbyggnader. Sedan starten 2004 har de arbetat för att optimera fastigheternas energisystem för att på så sätt skapa en god driftsekonomi, låg miljöpåverkan och ett bra inomhusklimat.

Klicka här om du vill veta mer om hur Energiretur kan optimera din fastighets energisystem.

Kontakta Åsa om du vill veta hur hon kan hjälpa ditt företag.

Åsa Engström