En avgörande faktor för att nå uppsatta mål är att man som företagare lyckas skapa bra förutsättningar för att styra sitt företag. Att orka ifrågasätta sin verksamhet, utmana gamla sanningar och basera beslut på annat än magkänsla för att istället börja jobba med nya idéer – allt detta kan komma ur en effektiv resultatuppföljning!

Effektiv resultatuppföljning ger bra beslutsunderlag

27 Sep 2018

En avgörande faktor för att nå uppsatta mål är att man som företagare lyckas skapa bra förutsättningar för att styra sitt företag. Att orka ifrågasätta sin verksamhet, utmana gamla sanningar och basera beslut på annat än magkänsla för att istället börja jobba med nya idéer – allt detta kan komma ur en effektiv resultatuppföljning!

Vi på EkonomiNord hjälper våra kunder att skapa rutiner för att få tillförlitliga rapporter som vi analyserat innan vi träffas på ett resultatuppföljningsmöte. Där går vi gemensamt igenom utfallet och analysen för att sedan diskutera innebörden av eventuella avvikelser mot budget eller prognos.

Som vi skrev i det senaste blogginlägget om budget och prognos så ändrar förutsättningarna sig ofta och därför gäller det att kontinuerligt jobba med uppföljningen så man kan anpassa sig efter svängningarna.

  • Hur agerar vi om intäktsmålen inte nås?
  • Behöver vi öka våra försäljningsinsatser?
  • Varför har vissa kostnader ökat?
  • Måste någon eller några kostnadsposter revideras?
  • När kommer vi till punkten att vi måste se över vår bemanning?

Det är denna typ av frågeställningar som kan dyka upp under resultatuppföljningen, och som läggs in i handlingsplanen för den operativa chefen. Syftet är att kunna hitta olika sätt att förbättra resultatet. Nästa steg är att prognosen uppdateras med det utfall vi bedömer att de olika aktiviteterna kommer innebära.

Tanken med resultatuppföljningsrutinen är att  skapa en  dynamisk diskussion där teoretisk sifferanalys blandas med operativ kunskap och insikt. På detta sätt får den operativa chefen ett opartiskt ekonomiskt synsätt på verksamhetens resultat, samtidigt som vi får viktig information om företagets operativa verksamhet. Tillsammans tar vi fram olika aktiviteter som syftar till att förbättra vissa områden, men även för att hitta saker som varit bra och säkerställa att dessa fortsätter.

I en effektiv uppföljningsprocess uppdateras handlingsplanen och prognosen av företagsledaren och affärscontrollern eller redovisningskonsulten gemensamt. Samarbetet mellan den operativa ledningen och ekonomifunktionen ger både energi och ett proaktivt sökande efter nya sätt att förbättra sin lönsamhet.

Det är väl något som alla vi företagare eftersträvar!?
/Peter Eklund, VD och affärsutvecklare på EkonomiNord