Det är svårt för företagare att göra bra bokslut

27 Sep 2018

I UCs senaste rapport kan man utläsa att det är många företag som gör sina bokslut själva och konsekvensen av detta är att boksluten inte blir speciellt bra.  Denna rapport påvisar tydligt behovet att företag tar hjälp av kvalificerade redovisningskonsulter för att boksluten ska upprättas på ett korrekt sätt för att uppfylla lag- och regelkrav. Så här skriver branschorganisationen om detta problem:

”UCs senaste rapport visar på ökade brister i inlämnade bokslut. En tydlig indikation på att företagen inte har den kompetens som krävs för att sköta ekonomihanteringen enligt gällande lagstiftning. Företag med ordning på ekonomin och god kvalitet i bokslut och årsredovisning har bättre förutsättningar att driva lönsamma affärer. Företagare som tar kvalificerad hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult har dessutom högre förtroende hos myndigheter, banker och andra kreditgivare. Detta faktum tydliggörs i rapport efter rapport som UC presenterar.”

Läs hela artikeln här

Min fundering är dock att jag tror att vi i redovisningsbranschen behöver vässa vår förmåga att stötta företagen med proaktiv rågivning inom lönsamhetsstyrning. Av denna anledning kommer EkonomiNord att göra en kraftfull satsning på Business Controlling under 2015. I korthet innebär detta att vi kommer kunna erbjuda våra kunder kvalificerad rådgivning till våra kunder för att uppnå:

  • förbättrade resultatprognoser
  • aktiviteter för att öka lönsamheten
  • effektivisering av redovisningsrutinerna
  • utveckling av organisationen och verksamheten

Hör av er om ni vill veta mer!

/Peter Eklund