Åsa Engström är digitaliseringsansvarig på EkonomiNord och för henne är digitalisering och automatisering ett sätt att förenkla och förbättra arbetet med kundernas redovisning.

Åsa styr digitaliseringsresan på EkonomiNord

9 Oct 2023

Åsa Engström är digitaliseringsansvarig på EkonomiNord och för henne är digitalisering och automatisering ett sätt att förenkla och förbättra arbetet med kundernas redovisning.

När Åsa Engström började arbeta på EkonomiNord för 12 år sedan hade hon precis lämnat en karriär som egen företagare bakom sig. Det var delvis så intresset för ekonomi och redovisning föddes men det var inte siffrorna som lockade henne till redovisningsyrket utan arbetet med att få hjälpa människorna bakom siffrorna. 

Hos EkonomiNord har Åsa möjlighet att se till varje kunds unika behov och erbjuda bästa möjliga lösning. Företaget har ett långsiktigt och strategiskt hållbarhetsarbete, både vad gäller medarbetarnas arbetssituation och kundernas företagsutveckling. Genom att ha en rimlig arbetsbelastning och att arbeta i team kan de alltid finnas till för sina kunder och ge dem de bästa förutsättningarna. 

Varje månad har EkonomiNord kontorsmöte där alla medarbetare träffas. Där diskuteras företagets ekonomi, aktuella frågor och hur de gemensamt kan utveckla företaget. Det kan till exempel handla om nya arbetssätt, nya kunder eller vad de kan bli bättre på och enligt Åsa är det mycket uppskattat att medarbetarna får vara delaktiga i beslut som rör företagets utveckling. 

“Det är mycket uppskattat att vi får vara delaktiga i företagets utveckling.”

När Åsa började på EkonomiNord var det som ekonomiassistent och receptionist. På den tiden hade de många fysiska besökare på kontoret och hon fick lära känna företagets alla kunder. Idag ansvarar hon för EkonomiNords digitala utveckling och är kontaktperson åt Fortnox. Intresset för digitalisering uppstod när hon såg hur det kunde förenkla och förbättra arbetet med kundernas redovisning. Tack vare Åsas och EkonomiNords strävan efter att utveckla digitala redovisningslösningar kan de idag erbjuda effektiva och tidsbesparande lösningar för sina kunder. 

“Jag började på EkonomiNord precis när det gamla systemet med papperskopior började fasas ut och sen har jag varit med och byggt upp det digitala systemet som vi har idag.”

På EkonomiNord är kompetensutveckling en prioritering och medarbetarna väljer själva vilken inriktning de önskar. Varje höst erbjuds de fortbildning och de har också tid avsatt varje månad som ska användas till utbildning. Dessutom dukar de ibland upp till workshop-fika på kontoret där någon av medarbetarna fortbildar de andra. 

Att EkonomiNord satsar mycket på kompetensutveckling tycker Åsa märks på flera sätt. Dels för att medarbetarna har hög kompetens, dels för att de har en bra arbetsmiljö. Det är också därför som EkonomiNord satsar på att bli Umeås bästa redovisningsbyrå och bästa arbetsplats. Enligt Åsa är de redan på god väg men hon menar att det alltid finns områden som går att förbättra. 

Vill du veta mer om hur våra digitala lösningar kan hjälpa dig med din redovisning? Kontakta oss så hjälper vi dig.