2015 antog Europaparlamentet sitt fjärde penningtvättsdirektiv för att förebygga finansiering av terrorism, ett direktiv som har införts eller kommer införas i samtliga EU länder. Detta penningtvättsdirektiv ligger till grund för den nya lag som trädde i kraft 1 augusti i år och omfattar mer än 800 000 juridiska personer i Sverige.

Anmälan om verklig huvudman

27 Sep 2018

2015 antog Europaparlamentet sitt fjärde penningtvättsdirektiv för att förebygga finansiering av terrorism, ett direktiv som har införts eller kommer införas i samtliga EU länder. Detta penningtvättsdirektiv ligger till grund för den nya lag som trädde i kraft 1 augusti i år och omfattar mer än 800 000 juridiska personer i Sverige.

Det lagen innebär är i huvudsak att juridiska personer får en skyldighet att se till att anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän.

Varför inför man då denna lag?

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Av den anledningen vill man veta vem eller vilka som står bakom alla företag och vilka som är ansvariga d v s de verkliga huvudmännen.

Den verkliga huvudmannen är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. När det gäller aktiebolag så är man en verklig huvudman om man som fysiskt har mer än 25 % av rösterna genom aktier. Man ska alltså komma fram till en fysisk person, så ifall det är en koncern tittar man ända upp till moderbolaget.

Det kan också vara en fysisk person som handlar i någon annans namn till förmån för denne, d v s att en person drar nytta av en annans handlande i företaget som ett bulvanförhållande. Huvudmannen är alltid en fysisk person och det är den person som tjänar eller agerar åt företaget eller föreningen.

Är ni osäkra på exakt vem som är den verkliga huvudmannen på ert företag eller förening så är det bara att kontakta oss så hjälper vi er att förklara detta mer detaljerat.

När ska anmälan göras?

Anmälan ska göra till Bolagsverket inom sex månader från det att lagen trädde ikraft. Så för företag och föreningar som var registrerade före den 1 augusti 2017 måste de anmäla verklig huvudman senaste den 1 februari 2018. Alla företag och föreningar som är nyregistrerade från och med 1 augusti 2017 måste anmäla in verklig huvudman inom fyra veckor.

Om man inte gör om verklig huvudman eller att det visar sig att det är felaktiga uppgifter i registret kan Bolagsverket utdöma kräva företaget eller föreningen på vite.

Vi på EkonomiNord har full förståelse att detta med verklig huvudman kan vara lite otydligt och därför vi hjälper er med alla frågor kring detta om ni inte vill eller kan göra anmälan själv.

Kontakta oss idag för att få svar på dina frågor.