Affärsutveckling

Vi hjälper dig att komma igång med aktiviteter för att utveckla din verksamhet. Det kan till exempel vara att skapa affärsplaner, skapa nya uppföljningsrutiner, ta fram budgetar och prognoser eller genomföra en organisationsutveckling.

För att få sitt företag att utvecklas och växa behöver man se över förutsättningarna från början. En klok ledare har sagt:

- om man förväntar sig ett annat resultat än tidigare måste man göra sakerna på ett annat sätt. Samma angreppsätt ger nästan alltid samma resultat

Vi hjälper dig som företagare att se över din verksamhet och förutsättningar för att skapa en ny handlingsplan som syftar till att utveckla din verksamhet. Det handlar ofta om att göra en affärsplan med aktuellt innehåll och bryta ner målsättningar i kraftfulla handlingsplaner.

Våra konsulter ser på din organisation och verksamhet med objektiva ögon vilket gör att saker kan komma i ny dager. Målsättningen är alltid att gå från en önskad utveckling till att ha en genomtänkt handlingsplan med nedbrutna målsättningar och aktiviteter.