Redovisning, bokföring, EkonomiNord

 

EkonomiNord erbjuder företag och företagare alla de tjänster

som behövs för att leda och utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt mot uppsatta mål.

 

Vårt erbjudande

Lönsamhetsstyrning

Vi strukturerar din redovisning så det blir enklare att analyser vad som går bra och vad som behöver förbättras. Tillsammans med företagsledaren skapar vi handlingsplaner för ökad lönsamhet.

Bokföring

Vi sköter din bokföring på ett effektivt sätt genom att använda moderna lösningar. Vi kan göra hela bokföringsjobbet eller hitta bra rutiner för att avlasta dig med vissa delar. Det viktiga är att vi hittar ett sätt som är smidigt och tryggt för dig som kund.

Bokslut och deklaration

Vi upprättar bokslut, årsredovisningar, bolagsdeklarationer och ägarnas privata deklarationer. Vi ser till att boksluten blir klara så tidigt som möjligt för att ge företagsledaren information och beslutsunderlag för kommande räkenskapsår.

Affärsutveckling

Vi hjälper dig att komma igång med aktiviteter för att utveckla din verksamhet. Det kan till exempel vara att skapa affärsplaner, skapa nya uppföljningsrutiner, ta fram budgetar och prognoser eller genomföra en organisationsutveckling.