Företagsekonomi

Låt oss börja med ordet ekonomi. Det har sitt ursprung från grekiskan och betyder ungefär "att hushålla med knappa resurser". Företagsekonomi beskrivs därför vanligen i litteraturen som "läran om hur ett företag, genom att effektivt utnyttja och hushålla med begränsade resurser, skapar ett värde som företaget kan få ersättning för".

Det finns fler sätt att beskriva företagsekonomi på och här är ett exempel på detta. "Företagsekonomi handlar om företagets drift och att det ligger till grund för företagsledningens beslut i olika frågor".

Hur som helst är företagsekonomi ett mycket omfattande kunskapsområde och består av en mängd delområden som alla har betydelse för ett företags ekonomiska utveckling. Här är några av dessa:

 • redovisning
 • ekonomistyrning
 • lönsamhetsstyrning
 • finansiering
 • finansiell ekonomi
 • administration
 • ledarskap
 • planera och kontrollera
 • affärsidé
 • marknadsföring
 • organisationsteori
 • logistik

EkonomiNords målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv växer och är lönsamt genom att vi förser våra kunder med en ekonomifunktion som ger dem rätt förutsättningar att växa och bli lönsammare. Vår breda kompetens inom företagsekonomin alla områden gör att vi känner att vi starkt kan bidra i små och medelstora företag.

Vi är övertygade om att alla företag utvecklas bäst av att ha tillgång till den stora kompetens som finns samlad på större ekonomiavdelningar. Med EkonomiNord är det möjligt. Med vår kompetens inom allt från redovisningskonsult till affärscontroller och ekonomichef kan alla företag – stora som små – få sin egen skräddarsydda ekonomiavdelning. Vid varje uppdrag sätter vi ihop ett team av kompetenser med utgångspunkt från kundens behov. Vi är nämligen övertygade om att det är bästa sättet att hjälpa kunderna att växa och bli mer lönsamma. Givetvis är rätt kompetens grunden i ett väl fungerande utvecklingsarbete, men för oss är ett stort engagemang en lika viktig ingrediens. Det är något vi alltid försöker vi sprida till alla våra kunder.

Vi erbjuder

EkonomiNord kan vara er verksamhets externa ekonomiavdelning utformad efter era specifika behov. Vi utför alla tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, resultatanalys och uppföljning. Dessutom erbjuder vi tjänster som business controlling och rådgivning inom företagsutveckling och lönsamhetsstyrning.

Vi har stor erfarenhet av olika verksamheter från många olika branscher och för oss är inget företag är för litet eller för stort. Vår breda erfarenhet gör att alltid kan hitta nya mervärden åt våra kunder.

Vi vill att våra kunder ska få möjligheten att driva välmående och lönsamma verksamheter. Ett samarbete med oss ska alltid skapa mervärden utöver att bara sköta redovisningen. Detta innebär att vi, utöver löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer, också kan hjälpa till med att analysera och skapa olika handlingsplaner för att utveckla affärsverksamheten. Vi är bryggan mellan den operativa verksamheten och ledningen i företaget. Det är många företagsledare som inte pratar ”ekonomiska” och därför anstränger vi oss för att översätta det till ett språk som alla förstår.

Redovisning

Våra redovisningstjänster utformas specifikt efter kundens behov och önskemål. Vi utför gärna uppdraget ute hos kunden eftersom detta gör att vi lär oss mer om verksamheten och personerna bakom siffrorna. Självklart ser vi till att allt uppfyller de lagmässiga kraven, men vi tycker även att det är viktigt att de rapporter och sammanställningar vi upprättar verkligen är användbara som beslutsunderlag. Följande tjänster kan ingå i våra uppdrag:

 • Löpande bokföring
 • Fakturering och kundreskontra
 • Betalningar och leverantörsreskontra
 • Löneadministration
 • Upprättande av skattedeklarationer
 • Delårs- eller periodbokslut
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Resultatgenomgångar

Lönsamhetsstyrning

Vi vill vara det ekonomiska bollplanket genom att vara bryggan mellan de ekonomiska rapporterna och den operativa verksamheten. Med det menar vi att det är avgörande att företagsledarna förstår rapporterna för att verksamhetsutvecklingen ska lyckas. Av denna anledning har vi affärscontrollers som kan analysera resultat och rapporter, och presentera förslag på åtgärder som leder till förbättrad lönsamhet. Våra affärscontrollers arbetar tillsammans med företagsledare och chefer för att skapa och följa upp handlingsplaner som syftar till att öka kundens lönsamhet. Följande tjänster kan ingå i våra uppdrag:

Resultatanalys och uppföljning – Business Controlling

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Effektivisering av redovisningsrutinerna
 • Upprättande av budget och prognoser
 • Organisationsutveckling och ledarcoaching
 • Ekonomichefstjänster

Vi är våra kunders externa ekonomiavdelning

Vi utför uppdraget hos er eller på vårt kontor i våra moderna redovisningssystem som är webbaserade så att både vi och kunden kan göra delar av redovisningen. Oavsett om vi löser uppdraget hos er eller på vårt kontor är en personlig relation viktig för oss eftersom vi ser detta som en förutsättning för att vi ska kunna leverera mer än bara siffror.

Vi vill vara det ekonomiska bollplanket när våra kunder planerar för sin framtida utveckling av företaget.  Vår erfarenhet säger oss att vi kan bidra med vår ekonomiska kompetens vid analyser, kalkyler och ett oberoende synsätt i olika frågeställningar som till exempel investeringar, organisationsförändringar och affärsutveckling.

Vi hjälper dig fatta rätt beslut

Det kan vara helt avgörande för ett företag att ha full kontroll på den ekonomiska situationen i företaget för att ha ett bra underlag när beslut om den framtida verksamheten ska fattas. Det är dessutom vanligt att företagsledarens tid slukas av akuta operativa frågeställningar vilket gör att utrymmet för att arbeta långsiktigt och strategiskt minskar.

Vi hjälper er att organisera ledningsarbetet och bistår med bra uppföljningsrutiner och beslutsunderlag inför dessa möten. Allt detta för att ni kontinuerligt ska kunna fatta beslut som för verksamheten framåt genom att få ett kraftfullt beslutsfattande.

Vår kompetens – er framgång

Våra medarbetare håller sig uppdaterade i de ständigt förändrade lagarna och reglerna som styr redovisnings- och skatteområdet genom kontinuerlig omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen består av utbildning, men även genom att redovisningskonsulterna arbetar med olika företag i många olika branscher. På detta sätt kan vi ta med oss goda resultat från ett uppdrag och återanvända detta i andra samarbeten. På så sätt behöver vi inte ”uppfinna hjulet” varje gång utan kan snabbt leverera resultat och förbättringar.

Vi bistår med uppdaterad kunskap och kompetens grundad på mångårig erfarenhet för att säkerställa att redovisning och bokslut är korrekt utförd. 

Kontakta oss för rådgivning och mer information hur vi på EkonomiNord kan hjälpa er.