Återvändare till nytt affärsområde på EkonomiNord

Den 1 april 2015 börjar jag min anställning på EkonomiNord. Nu när EkonomiNord gör den här satsningen på ett nytt affärsområde –Lönsamhetsstyrning – har jag valt att hoppa på tåget och jag känner mig väldigt förväntansfull inför uppstarten.

EkonomiNord coachar framtiden!

EkonomiNord coachar framtiden!

Sedan januari i år har EkonomiNord varit delaktiga i projektet Coacha Framtiden som drivs av stiftelsen Girls in Sport.

Hyttan fick hettan tillbaka

För två år sedan valde Glödheta Glashytta EkonomiNord som redovisningskonsulter. I år har samarbetet fördjupats ytterligare när hyttan var inne i en tuff period.

Resultat- och skatteplanering, fuffens eller nytta?

Resultat- och skatteplanering, fuffens eller nytta?

Panamabaserade advokatfirman Mossack Fonseca har alldeles säkert haft gladare dagar än vad de senaste veckorna bjudit på. Resultat- och skatteplanering kan vara något som sker på ljusskygga kontor i lagens gråzon men det kan också vara grundläggande aktiviteter för att samla ihop det arbete som skett löpande under året i syfte att nå företagets målsättningar.

Proaktiv redovisning och lönsamhetsstyrning

Proaktiv redovisning och lönsamhetsstyrning

Som jag tidigare skrivit är vår vision att utveckla EkonomiNord från en traditionell redovisningsbyrå till en proaktiv ekonomipartner med kund- och affärsnytta som ledord!

Jag har fått möjligheten att leva min yrkesmässiga dröm

Jag köpte EkonomiNord tillsammans med min fru Marielle och EkonomiNord var vid denna tidpunkt en traditionell redovisningsbyrå och med traditionell menar jag att man ”skötte kundernas papper” och skickade ut resultatrapporter och inbetalningsuppgifter för moms.

Nya regler för utdelning i fåmansföretag – hur påverkar de våra företagare?

Nya regler för utdelning i fåmansföretag – hur påverkar de våra företagare?

Nu i början av november 2016 har den s k 3:12-utredningen lämnat sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Om förslaget införs kommer det att innebära en förändrad skattesituation för dig som fåmansföretagare. Vi har sammanfattat de förändringar som påverkar våra kunder.

Vad gäller för regler för julgåvor, julbord och bidrag?

Vad gäller för regler för julgåvor, julbord och bidrag?

Här kommer en liten sammanställning för gällande skatteregler kring julgåvor och julfester etc.

Slopade ändringar i 3.12 reglerna

Slopade ändringar i 3.12 reglerna

3:12 reglerna är de regler som bestämmer hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning in det egna bolaget. Men dessa regler kräver att företagaren delar upp sina inkomster i de två inkomstslagen ”inkomst av tjänst” och ”inkomst av kapital.

Vi bryr oss på rikt

Vi bryr oss på rikt

Den norrländska dialekten inger förtroende och får visionen om att vara en bidragande faktor till att Umeås näringsliv utvecklas att kännas fullständigt trovärdig. Med en annan syn på ledarskap än hos många andra har EkonomiNord fört in ett modernt tänk i redovisningsbranschen.

Vi vill också mer!

Vi vill också mer!

Det är lätt att glömma hur saker var förr och hur snabbt utvecklingen skett. Att stanna upp och minnas vad som fört oss framåt gör gott. För åtta år sedan när jag började jobba på det som idag är EkonomiNord väntade en konteringsstämpel på mitt skrivbord.

Vad är nyttan med en affärsplan?

Vad är nyttan med en affärsplan?

Rätt angripet kan affärsplanen och arbetet att ta fram den resultera i en av de bästa investeringarna i ditt företags utveckling. Du bestämmer själv hur enkelt och roligt det ska vara!

Rätt kunskap ger affärsnytta

Rätt kunskap ger affärsnytta

EkonomiNord har högt ställda mål, och för att nå målen har de satsat på mätbar kompetensutveckling kopplad till affärsmålen.

Att arbeta med EkonomiNords Employer Brand

Att arbeta med EkonomiNords Employer Brand

Arbetet har i stort handlat om ett strategiskt arbete, där vi börjat med en omvärldsbevakning och därigenom jobbat oss vidare genom hela bolaget för att slutligen ta fram en operativ plan.

Vad är Lönsamhetsstyrning hos EkonomiNord?

Vad är Lönsamhetsstyrning hos EkonomiNord?

En majoritet av alla företagare önskar att deras verksamhet ska vara lönsammare. Det är dock inte alltid lätt att hitta rätt vägar för att uppnå denna önskan. Man har ofta för mycket att göra samt svårigheter att se nya lösningar eftersom man sitter ”för nära problemen”.