Det är lätt att glömma hur saker var förr och hur snabbt utvecklingen skett. Att stanna upp och minnas vad som fört oss framåt gör gott. För åtta år sedan när jag började jobba på det som idag är EkonomiNord väntade en konteringsstämpel på mitt skrivbord.

Vi vill också mer!

Det är lätt att glömma hur saker var förr och hur snabbt utvecklingen skett. Att stanna upp och minnas vad som fört oss framåt gör gott. För åtta år sedan när jag började jobba på det som idag är EkonomiNord väntade en konteringsstämpel på mitt skrivbord. Jag använde den flitigt de första månaderna men sedan dess har mycket hänt. Så mycket att jag själv gärna skulle sätta ordet Nya framför vårt företagsnamn. Bland det roligaste som hänt är att vi tillsammans formulerat vår nya målsättning – att EkonomiNord ska vara delaktigt i att Umeås näringsliv växer och är lönsamt.

Redovisnings- och revisionsbranschen har genomgått stora förändringar och det pratas ofta om de nya krav dessa reformer ställer på redovisningskonsulten och branschen som helhet.  Programutveckling som övertar arbetsuppgifter, nya lagar som påverkar förutsättningarna för revision, nya regelverk för upprättande av årsredovisningar, ny skatteförfarandelag osv.  Dessa förändringar anses vara några av redovisningskonsultens stora utmaningar och det är helt klart så att utvecklingen ställer nya och hårdare krav på oss som arbetar med dessa frågor.  Ställer man frågan till de kunder som köper våra tjänster så torde dessa utmaningar däremot ses som lika självklara att redovisningskonsulten behärskar som det förutsätts att piloten kan flyga sitt nya flygplan.

På EkonomiNord tar vi oss an dessa utmaningar med stor respekt – men vi vill också ta nästa steg. Det steg som driver oss att utvecklas ytterligare. Inom vårt affärsområde Lönsamhetsstyrning erbjuder vi våra kunder tjänster som syftar till att skapa lönsamma idéer, effektivare organisation, träffsäkra analyser och tydlig rapportering. Här ligger utmaningarna bland annat i att känna våra kunders verksamhet, förstå vad som påverkar utvecklingsmöjligheterna och se tillfällena som gör det möjligt att styra respektive företag i den riktning som ägarna önskar. Konteringsstämpeln, och allt annat som inte tillför något mervärde, är sedan länge skrotat.

Letar ni efter en partner för alla företagets ekonomifrågor så erbjuder vi på EkonomiNord just detta. En personlig redovisningslösning med möjligheter att också bygga på med funktioner som kräver kompetens från ekonomichef eller affärscontroller.

Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mera om vad vi vill erbjuda ert företag!
Våra kontaktuppgifter hittar du här. 

/Stefan Gardlow