Här kommer en liten sammanställning för gällande skatteregler kring julgåvor och julfester etc.

Vad gäller för regler för julgåvor, julbord och bidrag?

Julklappar och julbord för anställda och kunder – skatteregler Här kommer en liten sammanställning för gällande skatteregler kring julgåvor och julfester etc.

Skattefria julgåvor till anställda

Julgåvor som lämnas till personalen är skattefria om gåvans marknadsvärde är högst 450 kr inklusive moms. Momsen är avdragsgill.

Om värdet överstiger 450 kr är hela gåvan skattepliktig, dvs redovisas som förmån till den anställde. Då måste man även betala arbetsgivaravgifter och momsen är inte heller avdragsgill. Håll alltså koll så att beloppet för julgåvan inte hamnar över 450 kr inklusive moms!

Den skattefria julgåvan kan bestå av i princip vad som helst förutom pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar fungerar också som julgåva.

Bidrag till ideella organisationer

Företagen väljer ibland att istället för julgåva till de anställda lämna ett bidrag till olika ideella organisationer, t ex Röda korset. En sådan gåva är inte avdragsgill även om den ersätter en julgåva till en anställd.

Julgåvor till kunder

Ibland lämnar företag julgåvor även till kunder, leverantörer och andra affärskontakter. Dessa gåvor är inte avdragsgilla normalt sett.

Om gåva till en kund lämnas som en representationsgåva i samband med affärsförhandlingar kan avdrag medges med högst 180 kr exklusive moms per person.

Företaget kan också få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Dessa gåvor bör vara produkter från företagets eget sortiment eller vara enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp.

Julbord för anställda

Då företaget betalar ett julbord för personalen är detta normalt sett avdragsgillt – enligt reglerna om personalfester. Vid en personalfest får arbetsgivaren avdrag med 90 kr exklusive moms per person för mat och dryck. Resterande del av notan blir ej avdragsgill och moms får inte heller dras av på den delen.

Om man har kringkostnader för julfesten, t ex musikunderhållning, kan avdrag medges för högst 180 kr exklusive moms per person. Man får ha två personalfester per år i enlighet med dessa regler, så t ex en jul- och en sommarfest för personalen är okej.

Man får även avdrag för pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar med samma regler som för de anställda.

Julbord för kunder

Företagen bjuder ibland även sina kunder och andra affärskontakter på julbord. Avdrag medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Företaget får i så fall avdrag för utgifterna för mat och dryck med 90 kr exklusive moms per person. Samma regler som vid representation.