3:12 reglerna är de regler som bestämmer hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning in det egna bolaget. Men dessa regler kräver att företagaren delar upp sina inkomster i de två inkomstslagen ”inkomst av tjänst” och ”inkomst av kapital

Slopade ändringar i 3.12 reglerna

3:12 reglerna är de regler som bestämmer hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning in det egna bolaget. Men dessa regler kräver att företagaren delar upp sina inkomster i de två inkomstslagen ”inkomst av tjänst” och ”inkomst av kapital.

Exakt hur stor utdelning du som fåmansföretag kan ta ut beror dels på hur mycket utdelningsbara medel som finns i ditt bolag och dels hur du mycket lön du totalt har betalat ut i företaget.

3:12 reglerna har ansetts vara mycket gynnsamma då det lämnar utrymme att få ner beskattningen till 20%, vilket om man jämför med att exempelvis ta ut samma belopp i vanlig lön åtminstone skulle ge en skattesats på minst 30%.

Det finns dock vissa regler på hur stor utdelning du som fåmansföretagare får ta ut till denna skattesats och den räknas ut antingen genom ”förenklingsregeln” eller ”huvudregeln”. Två olika regler som räknar ut vilket gränsbelopp just ert företag har gällande utdelningsutrymme.

Själva 3:12 regeln har varit uppe för diskussion och varit i fokus det senaste året. I november 2016 lämnade den s k 3:12-utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Konkret skulle den största förändringen i förslaget var utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas. Detta skulle i sin tur innebära höjda skatter för många av landets fåmansbolag.

Många frågor om 3:12

Under våren 2017 fick vi på EkonomiNord många frågor angående detta från olika kunder. Ett av våra råd har då varit att vara på den säkra sidan och planera att ta ut den utdelning utrymmet tillåter inför 2018.

Men dessa förändringar mötte så stark kritik och alliansen förklarade under hösten att de var beredda att väcka missförtroende mot enskilda stadsråd om bland annat de nya förslagen på 3:12 reglerna inte togs tillbaka.

Detta gav effekt och när Regeringens budgetförslag för 2018 lämnades in den 20 september var de förslag på ändringar för 3:12 reglerna inför 2018 borttagna. Regeringen har alltså backat på det nya förslaget och detta innebär i praktiken att de förslag som lades förra året inte kommer träda ikraft.

Så med detta i åtanke bör varje enskild företagare fundera på hur man vill göra med det utdelningsutrymme man för närvarande har. Men det kan också vara läge att även börja planera inför olika scenarion som kan uppstå efter valet 2018.

Vi på EkonomiNord håller oss uppdaterade i detta ämne som berör många av våra kunder och har ni några frågor om detta eller frågor i övrigt så tveka inte att höra av dig till oss på EkonomiNord.