Som jag tidigare skrivit är vår vision att utveckla EkonomiNord från en traditionell redovisningsbyrå till en proaktiv ekonomipartner med kund- och affärsnytta som ledord!

Proaktiv redovisning och lönsamhetsstyrning

27 Sep 2018

Som jag tidigare skrivit är vår vision att utveckla EkonomiNord från en traditionell redovisningsbyrå till en proaktiv ekonomipartner med kund- och affärsnytta som ledord!

Vi vill att våra kunder ska bli mer lönsamma och att vi skapar mervärden utöver att bara sköta kundens redovisning. Detta innebär att vi utöver löpande bokföring, löner, årsbokslut och upprättande av skattedeklarationer också tar på oss rollen att analysera och skapa olika handlingsplaner för att utveckla kundens affärsverksamhet. Vi är bryggan mellan operativ verksamhet, ekonomifunktion och ledning. Det är många företagsledare som inte pratar ”ekonomiska” och därför anstränger vi oss för att översätta det till ett språk som alla förstår!

Som ett viktigt led för att vi ska kunna vara mer proaktiva i våra kundsamarbeten kommer vi att vara tre medarbetare som arbetar som affärsutvecklare och affärscontroller vilket gör att vi kommer kunna erbjuda våra kunder kvalificerad rådgivning till våra kunder för att uppnå:

  • tydliga resultatprognoser
  • aktiviteter för att öka lönsamheten
  • effektivisering av redovisningsrutinerna
  • utveckling av organisationen och verksamheten

EkonomiNords målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv växer och är lönsamt genom att vi förser våra kunder med en ekonomifunktion som ger dem rätt förutsättningar att växa och bli lönsammare.

Hör av er så berättar vi mer!

/Peter Eklund