EkonomiNord vill vara med och skapa möjligheter för våra kunder att bli mer lönsamma och ständigt utveckla sin verksamhet. Av denna anledning kommer vi från och med denna månad börja skicka ut ett elektroniskt nyhetsbrev till våra kunder och andra intressenter.

Nyhetsbrev med nyttig information

27 Sep 2018

EkonomiNord vill vara med och skapa möjligheter för våra kunder att bli mer lönsamma och ständigt utveckla sin verksamhet. Av denna anledning kommer vi från och med denna månad börja skicka ut ett elektroniskt nyhetsbrev till våra kunder och andra intressenter. Innehållet kommer att bestå av information kring:

  • viktiga datum och händelser inom redovisningen och det ekonomiska området
  • förändringar och riktlinjer kring skatter och andra regelverk
  • händelser där EkonomiNord är involverade
  • saker som är viktiga kring redovisningen
  • tips och påminnelser

Detta nyhetsbrev är ett led i att mer aktivt sprida information till våra kunder som kan bidra till att de är ständigt är uppdaterade på saker som påverkar deras verksamhet.

Nyhetsbrevet kommer att skickas ut tio gånger per år och det går att anmäla sig till det på vår hemsida www.ekonominord.se

EkonomiNords målsättning är att vara delaktiga i att Umeås näringsliv utvecklas och växer och det kan ske genom att vi förser våra kunder med en ekonomifunktion som ger dem rätt förutsättningar att bli lönsammare.

Hör av er så berättar jag mer!

/Peter Eklund