Nya regler för utdelning i fåmansföretag – hur påverkar de våra företagare?

Nya regler för utdelning i fåmansföretag – hur påverkar de våra företagare?

Nu i början av november 2016 har den s k 3:12-utredningen lämnat sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Om förslaget införs kommer det att innebära en förändrad skattesituation för dig som fåmansföretagare.  Vi har sammanfattat de förändringar som påverkar våra kunder.

Den största förändringen i förslaget är att utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas, vilket innebär en försämring för många fåmansföretagare. Detta gäller både de företagare som använder den s k förenklingsregeln och de som använder huvudregeln med lönesumman som underlag för utdelningen.

  • Skattesatsen höjs på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet, dvs det sparade utdelningsutrymmet, från 20 % till 25 %.
  • Förenklingsregeln sänks från 2,75 IBB (159 775 kr för 2016) till 1,75 IBB (101 675 kr). Om man äger flera bolag och använder förenklingsregeln i ett av bolagen får inte ägaren beräkna något gränsbelopp alls i de övriga bolagen – alltså inte heller enligt huvudregeln som idag.
  • Den s k lönesummeregeln kommer att förändras, vilket innebär kraftigt försämrade villkor för småföretagarna. Lönekravet på ägarens egna lön höjs ordentligt jämfört med dagens regler, vilket blir kostsamt både för bolaget resultatmässigt och för ägaren skattemässigt. Det kommer att krävas höga löneuttag för ägaren innan det blir en fördel att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln.

Det finns några delar i förslaget som är förbättringar jämfört med dagens regler, men de gynnar endast de företagare som kan ta ut riktigt höga utdelningar och har väldigt höga löneunderlag, så vi beskriver inte detta i denna blogg eftersom det är ett fåtal företagare som det berör.

Utredningen föreslår att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget skickas nu på remiss och finansdepartementet ska sedan utforma det slutliga lagförslaget som riksdagen ska godkänna. Inget är alltså klubbat ännu. Dock måste vi rekommendera våra kunder och andra företagare att tillsammans med sin redovisningskonsult eller rådgivare titta över sin situation gällande sin s k K10-blankett. Följande alternativ kan t ex vara aktuella att titta på omgående:

  • Ska beräkning och planering av ägarens löneuttag för att kunna använda den s k lönesummeregeln göras under 2016? Eftersom det är 2016 års löner som ligger till underlag för 2017 års beräkningar är detta något som måste göras omgående inför årsskiftet. Löneuttaget påverkar ju bolagets resultat, så här måste man kanske titta på resultatprognos etc i samband med beräkningarna.
  • Ska ägaren ta utdelning under 2016-2017 med den lägre skattesatsen 20 %? Detta kan vara ett alternativ om det finns balanserade vinster som ägaren låtit stå kvar i bolaget för att kunna ta ut senare år. Likviditeten i bolaget påverkas, så det bör också tas i beaktande. Ägaren kan dock låna in pengarna i bolaget igen och om det finns ett verkligt behov av likvida medel ta ut en ränta av bolaget.

Vi redovisningskonsulter på EkonomiNord kommer nu närmast räkna på lönesummeregeln innan årsskiftet för våra berörda kunder. I samband med bokslutsarbetet diskuterar vi eventuella utdelningar i de bolag där det finns utrymme resultat- och likviditetsmässigt. Tveka inte att höra av dig till oss på EkonomiNord om du har funderingar kring hur de nya reglerna kan påverka dig och ditt företag.